Сухомлинська Ольга Василівна

Сухомлинська Ольга Василівна

Почесний професор Університету

Біографія

Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професору.

Рішенням Вченої ради Університету від 28 квітня 2010 р. (протокол №4) присвоєно звання почесного професора за значний внесок у проведення історико-педагогічних досліджень та розвиток наукового потенціалу Університету.