Серіф Алі Текалан

Серіф Алі Текалан

Почесний професор Університету

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор наук, професор.

Біографія

Ректор Університету Фатіх (м. Стамбул).

Рішенням Вченої ради Університету від 22 листопада 2010 р. (протокол №9) присвоєно звання почесного професора за особистий внесок у розвиток міжнародних міжвузівських зв’язків – Університету Фатіх та Київського університету імені Бориса Грінченка, налагодження навчально-наукового співробітництва та реалізацію освітніх проектів.