Конференція трудового колективу 15 листопада 2012 р.

Порядок денний :
1.    Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України  Огнев’юка В.О.
2.    Про обрання претендента на посаду ректора Київського університету імені Бориса Грінченка.
3.    Про затвердження Програми розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 роки.
4.    Про обрання членів Вченої ради університету.
Рішення:
І. Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за 2008-2012 рр., доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України Огнев’юка В.О. схвалити оцінкою «задовільно».
ІІ. За результатами таємного голосування обрати претендентом на посаду ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Огнев’юка Віктора Олександрович, доктора філософських наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України.
ІІІ. Внести пропозиції Власнику – виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) призначити Огнев’юка Віктора Олександровича, доктора філософських наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, ректором Київського університету імені Бориса Грінченка.
ІV. Затвердити Програми розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 роки.
V. Обрати членами Вченої ради університету:

 1. Афанасьєва Юрія Львовича – доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Інституту мистецтв;
 2. Александрову Олену Станіславівну, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Інституту суспільства;
 3. Бєлєньку Ганну Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри дошкільної освіти, заступника директора з наукової роботи Педагогічного інституту;
 4. Буніятову Ізабеллу Рафаїлівну, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри германської та романської філології Гуманітарного інституту;
 5. Гонюкову Лілію Василівну, доктора наук з державного управління, доцента, завідувача кафедри державного управління та управління освітою Інституту суспільства;
 6. Карамана Станіслава Олександровича, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Гуманітарного інституту;
 7. Левітаса Фелікса Львовича, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти;
 8. Лозову Ольгу Миколаївну, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри практичної психології Інституту психології та соціальної педагогіки.
 9. Мартиненко Світлану Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри початкової освіти і методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту;
 10. Новохатька Леоніда Михайловича - доктора історичних наук, професора, заступника голови Київської міської державної адміністрації;
 11. Олексюк Ольгу Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інстиуту мистецтв;
 12. Поліщука Ярослава Олексійовича, доктора філологічних наук, професора, завідувача НДЛ літературознавства Гуманітарного інституту;
 13. Пляченко Тетяну Миколаївну, доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри  інструментально-виконавської  майстерності Інституту мистецтв;
 14. Сергєєнкову Оксану Павлівну, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної, вікової та педагогічної  психології Інституту психології та соціальної педагогіки;
 15. Сисоєву Світлану Олександрівну, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, завідувача НДЛ освітології.