Конференція трудового колективу Університету 30 вересня 2016 р.

30 вересня 2016 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, наказу ректора № 435 від 31.08.2016 року «Про скликання Конференції трудового колективу університету» в актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулася Конференція трудового колективу Університету.

Відкрив засідання Конференції трудового колективу її голова – Левітас Фелікс Львович, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти доктор історичних наук, професор, який наголосив, що на засідання Конференції трудового колективу прибуло 463 делегати (загальна кількість обраних – 501 особа), які представляють усі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування.

Порядок денний Конференції:

 1. Вибори членів лічильної комісії.
 2. Про утворення постійно діючої Президії Конференції трудового колективу.
 3. Про припинення повноважень попереднього складу Вченої ради.
 4. Обрання виборних представників від структурних підрозділів до складу Вченої ради Університету.
 5. Про внесення змін до Положення про Вчену раду Університету.
 6. Прийняття Кодексу корпоративної культури Університету.
 7. Прийняття Декларації про академічну доброчесність.
 8. Про перейменування вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі міста Києва.

Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

1. Затвердити склад лічильної комісії (7 осіб), а саме:

 1. Братко Марія Василівна, директор Університетського коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент;
 2. Виговська Ольга Сергіївна, завідувач науково-дослідної лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти, кандидат політичних наук;
 3. Корєнєв Іван Дмитрович, голова Студентської ради Інституту журналістики;
 4. Матвійчук Оксана Євгенівна, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
 5. Ольшанський Дмитро Валентинович, завідувач кафедри англійської мови Факультету права та міжнародних відносин, кандидат педагогічних наук, доцент;
 6. Бондаренко Геннадій Михайлович, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент;
 7. Яковлева Світлана Миколаївна, методист навчального відділу Інституту філології.

2. Затвердити персональний склад постійно діючої президії Конференції трудового колективу:

 1. Анісімова Людмила Вікторівна – вчений секретар університету, кандидат філологічних наук;
 2. Гейхман Зоя Леонідівна – заступник директора Університетського коледжу з навчально-методичної роботи;
 3. Левітас Фелікс Львович – завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор;
 4. Семеняка Ганна Миколаївна – начальник експлуатаційно-технічного відділу навчального корпусу №2;
 5. Турунцев Олександр Петрович – проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи;
 6. Трухан Олександр Феодосійович – голова первинної профспілкової організації, кандидат педагогічних наук;
 7. Юрганова АнастасіяРусланівна – президент Студентського парламенту.

3. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», пунктів 62, 103.6 Статуту університету, рішення Вченої ради від 29.08.2016 року, протокол №8, достроково припинити повноваження Вченої ради університету 30 вересня 2016 року.

4. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», пункту 96.5. Статуту, рішення Вченої ради від 29.08.2016 року, протокол №8 та підставі рішень зборів трудових колективів структурних підрозділів Університету обрати:

 1. Бєлєньку Ганну Володимирівну – завідувача кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора;
 2. Буніятову Ізабеллу Рафаїлівну – завідувача кафедри германської філології Інституту філології, доктора філологічних наук, професора;
 3. Відейка Михайла Юрійовича – завідувача науково-дослідної лабораторії археології, доктора історичних наук, старшого наукового співробітника;
 4. Вінтоніва Михайла Олексійовича – професора кафедри української мови Інституту філології, доктора філологічних наук, доцента;
 5. Воскобойнікову-Гузєву Олену Вікторівну – завідувача кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики, доктора наук із соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника;
 6. Гаврилюка Олега Вікторовича – завідувача кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора економічних наук, професора;
 7. Гладкову Валентину Миколаївну – професора кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління, доктора педагогічних наук, професора;
 8. Даценко Юлію Олександрівну – радника ректора з правових та кадрових питань;
 9. Дереку Тетяну Григорівну – завідувача кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента;
 10. Ковбасенка Юрія Івановича – завідувача кафедри світової літератури Інституту філології, кандидата філологічних наук, професора;
 11. Кротову Тетяну Федорівну – професора кафедри дизайну Інституту мистецтв, доктора мистецтвознавства, доцента;
 12. Лозову Ольгу Миколаївну – завідувача кафедри практичної психології Інституту людини, доктора психологічних наук, професора;
 13. Мартиненко Світлану Миколаївну – завідувача кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора;
 14. Нікітенка Олександра Івановича – завідувача кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора юридичних наук, професора;
 15. Новохатька Леоніда Михайловича – завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики, доктора історичних наук, професора;
 16. Олексюк Ольгу Миколаївну – завідувача кафедри теорії і методики музичного мистецтва Інституту мистецтв, доктора педагогічних наук, професора;
 17. Рамського Андрія Юрійовича – професора кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління, доктора економічних наук, доцента;
 18. Романенкову Юлію Вікторівну – завідувача кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора;
 19. Салату Оксану Олексіївну – завідувача кафедри історії України Історико-філософського факультету, доктора історичних наук, професора;
 20. Сегеду Тетяну Прокопівну – професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника;
 21. Сисоєву Світлану Олександрівну – завідувача науково-дослідної лабораторії освітології, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України;
 22. Скрипник Тетяну Вікторівну – професора кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника;
 23. Хоружу Людмилу Леонідівну – завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора;
 24. Чеснокову Ганну Вадимівну – професора кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології, кандидата філологічних наук, професора,

як виборних представників структурних підрозділів до складу Вченої ради університету.

5. Підтримати пропозиції щодо змін до Положення про Вчену раду Університету та прийняти його вцілому.

6. Прийняти Кодекс корпоративної культури Університету.

7. Прийняти Декларацію про академічну доброчесність Університету, враховуючи висловлені доповнення.

8. Засуджуючи комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим в Україні, підтримуючи заборону пропаганди їхньої символіки та з метою збереження історичного спадку територіальної громади міста Києва, Конференція трудового колективу Університету вносить пропозицію Комісії з питань найменувань Київської міської державної адміністрації перейменувати вулицю Маршала Тимошенка в Оболонському районі міста Києва на вулицю Княжий шлях.

8.1 Направити Пропозицію про перейменування вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі міста Києва на вулицю Княжий шлях Комісії з питань найменувань Київської міської державної адміністрації.