Конференція трудового колективу Університету 28 вересня 2017 р.

28 вересня 2017 року, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, наказу ректора «Про скликання Конференції трудового колективу університету» від 11.09.2017 року №555 в актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулося засідання трудового колективу Університету.

Провів засідання Конференції трудового колективу її голова, Фелікс Львович Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор, який повідомив, що на засідання Конференції трудового колективу прибуло 467 делегатів, які представляють всі структурні підрозділи, у тому числі студентське самоврядування.

Порядок денний конференції:

1. Обрання виборних представників від структурних підрозділів до складу Вченої ради Університету.

Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

“Відповідно до п.96.5. Статуту Університету, рішень зборів трудових колективів структурних підрозділів обрати:

Пучкова Андрія Олександровича – професора кафедри дизайну Інституту мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора;

Іванюк Ганну Іванівну – завідувача кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора;

Білецьку Вікторію Вікторівну – завідувача кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента;

Жалобу Ігоря Володимировича – завідувача кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора історичних наук, професора;

Федюк Лілію Василівну – професора кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора юридичних наук, професора,

як виборних представників структурних підрозділів до складу Вченої ради Університету.