У найзагальнішому вигляді місія розглядається як констатація філософії та призначення, сенсу існування організації. Філософія організації визначає цінності та принципи, у відповідності з якими вона здійснюватиме свою діяльність.

Місія також може розглядатися як сформоване твердження відносно того, для чого існує організація, формулюється відмінність даної організації від інших. Правильно сформульована місія, хоча й має завжди загальний філософський смисл, обов’язково несе в собі щось, що робить її унікальною, такою, що характеризує саме ту організацію, в якій вона була розроблена.

Для чого ж формулюється місія, що вона дає для діяльності організації? По-перше, місія дає суб’єктам зовнішнього середовища загальне уявлення про те, що собою являє організація, до чого вона прагне, які засоби вона готова використовувати в своїй діяльності. Окрім цього, місія сприяє формуванню чи закріпленню певного іміджу організації.

По-друге, місія сприяє об’єднанню співробітників організації та створенню корпоративного духу. Це проявляється в наступному:

  • Місія прояснює спільну мету, призначення організації для співробітників. В результаті співробітники організації, усвідомлюючи її місію, можуть спрямовувати свої зусилля в єдиному напрямку;
  • Місія сприяє тому, що співробітники можуть ідентифікувати себе з організацією;
  • Місія сприяє створенню певного клімату в організації.

 

Місія не несе в собі конкретних вказівок, що і в які терміни потрібно зробити. Вона задає основні напрямки руху організації, її ставлення до процесів і явищ, що відбуваються всередині та поза організацією.

Місія Київського університету імені Бориса Грінченка - служити людині, громаді, суспільству.

З неї видно, що загальна мета існування Університету – цілісний розвиток та лідерське становлення усіх, хто вчиться чи працює в ньому. А філософія, на якій ґрунтується ця мета – служіння людині, громаді та суспільству.

Наша місія є унікальною, вона формулює чітке повідомлення навколишньому світу – що саме відрізняє наш Університет від інших, до чого ми прагнемо та що вважаємо найважливішим у своїй діяльності.

Прочитавши нашу місію, потенційний студент чи співробітник зрозуміють, що в Університеті робиться особливий акцент на особистісний розвиток, навчання лідерству та покращення життя людей навколо. Вони зможуть зорієнтуватися, чи відповідає наша корпоративна філософія їхнім поглядам на життя і визначитися, чи хочуть вони долучитися до реалізації нашої місії.