Затвердження Декларації про академічну доброчесність на Конференції трудового колективу

30 вересня на Конференції трудового колективу Університету було затверджено Декларацію про академічну доброчесність Київського університету імені Бориса Грінченка, яка попередньо пройшла процедуру широкого обговорення на Зборах трудових колективів усіх структурних підрозділів та була схвалена Вченою радою Університету. До процесу обговорення та корегування тексту Декларації активно долучились Студентський парламент та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

Декларація про академічну доброчесність Університету є частиною Кодексу корпоративної культури Університету. При укладанні тексту Декларації був урахований досвід провідних зарубіжних університетів у сфері академічної етики та доброчесної поведінки, де академічна доброчесність визначається як дотримання моральних і правових норм поведінки, вимог до професійної та наукової діяльності працівників, освітньої та науково-дослідної діяльності докторантів, аспірантів в академічному середовищі при здійсненні наукової, освітньої, інноваційної та творчої діяльності для забезпечення високого рівня довіри до результатів освітнього процесу, наукових і творчих досягнень.

Мета Декларації академічної доброчесності Університету полягає у визначенні та утвердженні основних пріоритетних принципів й цінностей внутрішнього забезпечення якості освіти та досліджень, дотримання яких представниками спільноти Університету є необхідною умовою створення сприятливого середовища для навчання і роботи, прагнення до істини, обміну знаннями, впровадження інновацій, інтелектуального розвитку студентів та працівників, підтримки особливих взаємовідносин відповідно до норм Корпоративної культури Університету, запобігання будь-яких проявів недоброчесної поведінки та порушення академічної доброчесності.

Декларація академічної доброчесності Університету регулює якість та дотримання етичних вимог співробітниками, студентами, докторантами, аспірантами у двох основних сферах діяльності Університету – освітній (освітня діяльність докторантів, аспірантів, студентів, викладацька діяльність науково-педагогічних і педагогічних працівників) та науковій (написання курсових, магістерських робіт, дослідницькі проекти, наукова діяльність, публікація результатів досліджень тощо). а також у міжособистісному спілкуванні.

У своїй професійній та освітній діяльності академічна спільнота Університету керується принципами: чесності й порядності, взаємної довіри, справедливості, рівної відповідальності, взаємоповаги та принципом лідерства-служіння. Підписання науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками, студентами, докторантами, аспірантами Університету Декларації про академічну доброчесність є наступним важливим кроком для утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Університету, справою честі кожного з членів грінченківської громади.

 

Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника Університету

Декларація про академічну доброчесність студента, аспіранта, докторанта Університету