Члени Вченої ради Університету Грінченка підписали Декларацію про академічну доброчесність та Декларацію про дотримання Кодексу корпоративної культури Університету

27 жовтня 2016 року на засіданні Вченої ради Університету відбулось підписання Декларації про академічну доброчесність та Декларації про дотримання Кодексу корпоративної культури Університету. Члени Вченої ради стали першими з-поміж співробітників та здобувачів вищої освіти Університету, хто власноручним підписом засвідчив про підтримку ідей сповідування принципів і виконання зобов’язань, зазначених у деклараціях.

На засіданні Вченої ради було прийнято рішення до 01 грудня ц.р. підписати декларації у всіх структурних підрозділах Університету. Заповнені декларації зберігатимуться в особових справах співробітників та здобувачів вищої освіти. Підписання усіма науково-педагогічними, науковими, педагогічними працівниками, студентами, аспірантами і докторантами Декларації про академічну доброчесність та Декларації про дотримання Кодексу корпоративної культури Університету стане наступним важливим кроком на шляху утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Університету, справою честі кожного грінченківця.

 

Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника Університету

Декларація про академічну доброчесність студента, аспіранта, докторанта Університету

Декларація про дотримання Кодексу корпоративної культури Університету

 

Члени Вченої ради Університету підписали Де...
Члени Вченої ради Університету підписали Де...
Члени Вченої ради Університету підписали Де...
Члени Вченої ради Університету підписали Де...
Члени Вченої ради Університету підписали Де...
Члени Вченої ради Університету підписали Де...