24 червня 2010 року відбулося розширене засідання Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка, участь у якому взяли заступники директорів інститутів та завідувачі кафедр Університету.

Першим було обговорено питання координації навчально-методичної та наукової діяльності кафедр Університету. З доповідями виступили проректор з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Олексій Борисович Жильцов та проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Людмила Леонідівна Хоружа. В обговоренні взяли участь:

1. Молчанов Ігор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Інституту лідерства та соціальних наук.

2. Іванюк Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту.

3. Левітас Фелікс Львович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО.

4. Маруненко Ірина Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки.

5. Сорока Марія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Університетського коледжу.

7. Ольшанський Дмитро Валентинович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови Гуманітарного інституту.

У результаті обговорення було схвалено Рекомендації координаційної ради з навчально-методичної, наукової та інноваційної діяльності щодо перспективного планування роботи кафедр Київського університету імені Бориса Грінченка у 2010/2011 навчальному році.

Учасники розширеного засідання Вченої ради заслухали та обговорили звіти проректорів Університету за напрямами діяльності у 2009-2010 н.р. У результаті Вчена рада Університету ухвалила: інформацію проректорів взяти до уваги та затвердити звіти:

  • Жильцова Олексія Борисовича, проректора з навчально-методичної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента;
  • Хоружої Людмили Леонідівни, проректора з наукової роботи, доктора педагогічних наук, професора;
  • Мартиненко Світлани Миколаївни, проректора з соціально-гуманітарних питань, доктора педагогічних наук, доцента;
  • Калашнікової Світлани Андріївни, проректора з інноваційного розвитку, кандидата наук з державного управління, доцента;
  • Турунцева Олександра Петровича, проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи.

Також під час розширеного засідання Вченої ради Університету було затверджено навчальне навантаження кафедр та структурні зміни в навчально-наукових підрозділах Університету.