Анісімова Людмила Вікторівна

Анісімова Людмила Вікторівна

Вчений секретар Київського університету імені Бориса Грінченка

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Біографія

  • Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка (2010 р., диплом спеціаліста з відзнакою), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2003 р., диплом спеціаліста з відзнакою), Київський педагогічний коледж Головного управління освіти при університеті імені Тараса Шевченка (2000 р., диплом бакалавра з відзнакою).
  • Працювала вчителем англійської мови, заступником директора школи, лаборантом кафедри, викладачем та старшим викладачем кафедри світової літератури Гуманітарного інституту.
  • Виконувала обов’язки голови Ради молодих учених, координатора з міжнародних зв’язків Гуманітарного інституту.
  • В 2014 р. достроково захищено кандидатську дисертацію «Теорія читацького відгуку в американському літературознавстві 60–80-х років ХХ століття (ґенеза, структура, функціонування)» у спецраді К.26.133.03 КУБГ і присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність: 10.01.06 – теорія літератури).
  • Автор близько 25 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях.
  • Член редколегії електронного фахового видання «Синопсис: текст, контекст, медіа».

 

Професійний і науковий інтерес

  • Літературознавство США ХХ століття, переклад англомовних теоретико-методологічних праць