Відділ соціально-гуманітарної роботи

Про підрозділ:

Відділ підпорядковується Ректору Університету. Підзвітний та підконтрольний проректору з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи.

Завдання:

1. Забезпечення реалізації основних напрямів державної соціально-гуманітарної політики, Програми розвитку Університету на 2013-2017 рр.

2. Виконання вимог нормативних та організаційно-розпорядчих документів МОНМСУ, КМДА, ГУОН, Університету в частині, що стосується Відділу.

3. Формування у студентів національної свідомості, людської гідності, милосердя; виховання всебічно-розвиненої, соціально-активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації на морально-етичних, культурних та духовних засадах єдиної університетської родини.

4. Впровадження особистісно-орієнтованих технологій в роботі зі студентами соціальних категорій.

5. Здійснення системного документообігу Відділу, залучення документації на електронних носіях.

6. Створення соціально-культурних та психолого-педагогічних умов роботи студентського гуртожитку.

 

Функції, які здійснює Відділ:

1. Організаційна (планування соціально-гуманітарної діяльності спільно із структурними підрозділами Університету, співпраця з державними, міськими громадськими організаціями, соціально-виховними структурами).

2. Координаційна (здійснення соціально-гуманітарної взаємодії структур навчально-виховного процесу Університету, координація їх діяльності).

3. Соціальна (забезпечення системи соціально-педагогічного супроводу студентів соціальних категорій).

4. Інформаційно-комунікативна (інформування студентської молоді про їх права та соціальні гарантії у межах навчально-виховного процесу).

5. Прогностична (моніторинг щодо виявлення інтересів, потреб та запитів студентської молоді).

6. Спортивно-оздоровча (пропаганда здорового способу життя).

 

Діяльність:

 • Координація роботи структурних підрозділів соціально-гуманітарної сфери, наради із завідувачами відділів виховних технологій Інститутів, Університетського коледжу;
 • Психолого-педагогічний супровід студентів соціальних категорій;
 • Інститут кураторства;
 • Студентський гуртожиток;
 • Педагогічна взаємодія із студентським парламентом, студентською профспілкою;
 • Культурно-мистецькі заходи Університету;
 • Тематичні заходи;
 • Творчі об’єднання та гуртки;
 • Підтримка молодіжних творчих ініціатив;
 • Волонтерські та благочинні акції;
 • Впровадження неформальних елементів корпоративної культури;
 • Спортивно-оздоровчі програми, тренінги, бесіди;
 • Анкетування, опитування, брейн-ринги, фокус-групи;
 • Участь у міжнародних та всеукраїнських проектах рекламно-інформаційного та профорієнтаційного спрямування;
 • Координація соціального проекту «З Києвом і для Києва»;
 • Індивідуальне консультування з питань соціального захисту студентської молоді (згідно чинного законодавства).