Тригуб Ілона Іванівна

Контактна інформація

272-15-83
i.tryhub@kubg.edu.ua

Тригуб Ілона Іванівна

Завідувач аспірантури, докторантури

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Біографія

Освіта:

  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2010 р.). Спеціальність: «Соціальна педагогіка». Кваліфікація: магістр соціальної педагогіки; викладач соціально-педагогічних дисциплін; практичний психолог (диплом з відзнакою).
  • Київський університеті імені Бориса Грінченка (заочна аспірантура). Спеціальність 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи» (захищено у 2017 р.).

Посади:

  • лаборант відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (липень – серпень 2010 р.);
  • лаборант науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2010 р. – березень 2012 р.);
  • молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка (квітень 2012 р. – серпень 2015 р.);
  • науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2015 р. – листопад 2020 р.);
  • завідувач аспірантури, докторантури науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм Київського університету імені Бориса Грінченка (з грудня 2020 р.).

 

Автор понад 30 наукових публікацій.

Професійний і науковий інтерес

  • Освітологія.
  • Підготовка експертів у галузі освіти.
  • Проблеми творчого розвитку та формування особистості майбутніх фахівців в умовах вищої школи.