Наша діяльність

  • У видавництві працюють висококваліфіковані наукові, літературні, технічні редактори, дизайнери, верстальники, технологи, техніки, палітурники, які здійснюють комплексну підготовку до друку і випуск підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплектів, роздаткових матеріалів, а також бланків документів, грамот, подяк та інших видів продукції для забезпечення діяльності Університету й документообігу між його структурними підрозділами.
  • Видавництво здійснює додрукарську підготовку та друк
    - збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка», збірки «Наукові студії студентів-грінченківців», інститутських збірників наукових праць, матеріалів всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
    - інформаційно-іміджевих буклетів, рекламних та профорієнтаційних матеріалів Університету («Путівник абітурієнта», «Знайомтеся: Київський університет імені Бориса Грінченка», запрошення, рекламні флаєри, афіші, календарі тощо).
  • Видавництво устатковане власним цифровим обладнанням, яке дозволяє виконувати різноманітні замовлення якісно і вчасно.