Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка»

Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка»08 грудня 2017 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

  

 

 

 

08 грудня 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка».

Конференцію вітальним словом відкрила Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент.

На початку пленарного засідання прозвучали музичні вітання: пісня «Весна іде» – слова Б. Грінченка, музика В. Малого (виконав: Богдан Карпук, студент V курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка) та романс «Весна іде» – слова Б. Грінченка, музика М. Малого (виконала: Дарина Лукова, студентка VІ курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка).

У рамках конференції відбулася презентація третьої книги багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка «Етнографічна спадщина» (презентатор: Василь Яременко, провідний науковий співробітник НДЛ грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук).

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили: Володимир Погребенник, завідувач кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді: «Самобутність художньої асиміляції фольклорно-міфологічних джерел у поезії Бориса Грінченка»; Оксана Салата, завідувач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор (тема доповіді: «Постать Бориса Грінченка в сучасному інформаційному просторі України»); Костянтин Бацак, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент (тема доповіді: «Борис Грінченко та імперська цензура: сторінками справ архівного фонду окремого цензора внутрішньої цензури в Одесі»); Тетяна Качак, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, докторант кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук (тема доповіді: «Традиції поетики Бориса Грінченка у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва); Фелікс Левітас, завідувач кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор (тема доповіді: «Український національний рух доби Бориса Грінченка»); Ольга Горбонос, доцент кафедри світової літератури і культури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук (тема доповіді: «Морально-етичний імператив жанру літературної казки в творчості Б. Грінченка (на змістовому конструкті тексту “Сопілка”»); Олена Єременко, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді: «Синкретизм мотивів у ліриці Бориса Грінченка: від національного пафосу до саркастичної інвективи»); Антоніна Мовчун, старший науковий співробітник НДЛ грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді: «Грінченкова лексикографічна праця «Словарь української мови»: до 110 річниці публікації першого тому»).

Після пленарного засідання усі бажаючі мали змогу взяти участь у науковій дискусії під час роботи секційних засідань конференції.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічн...
Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічн...
Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічн...
Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічн...
Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічн...
Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічн...