2015 рік

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології

В Інституті людини тиждень науки розпочався 11 травня з перегляду та подальшим психологічним аналізом вистави «Метод Гронхольма» (Жорді Гальсеран). Вистава проходила у Київському академічному молодому театрі. До заходу приєднались викладачі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, співробітники НДЛ культури лідерства та студенти Київського університету імені Бориса Грінченка (Інститут Людини, Гуманітарний інститут, Інститут суспільства), викладачі та студенти Національного авіаційного університету.

1Всі присутні занурилися у вирій психології, але зі сторони стороннього глядача. Актори вміло змогли передати тонкощі цієї науки, продемонстрували психологічні прийоми щодо підбору персоналу, міжособистісної взаємодії, методів переконання. Розкрили поняття емпатії, людської чесності та гідності. Протягом всієї вистави глядачі намагалися виявити брехунів. Але чим вистава відрізняється від життя…

Організатор: Цибулько І.О., к.психол.н., викладач кафедри загальної вікової та педагогічної психології.

 

15 травня студентами-психологами був організований та проведений захід «Психологічний квест». Нестандартний підхід до вивчення курсу «Психологія педагогічна» виявися дуже ефективним. Студентські групи протягом двох годин виконували роль Шерлока Холмса, шукаючи у стінах Інституту відповіді на запитання. Команди гри, «Лицарі Психології» та «Єноти Фрейда», довели, що небайдуже ставляться до процесу пізнання навчального курсу та самопізнання, оскільки найскладніші завдання для них виявилися простими. А також студенти проявили високий рівень роботи в команді, що є проявом дружньої та комфортної атмосфери у студентському колективі. Після заходу організатори та учасники квесту обмінялися враженнями та емоціями. Натхненні на подальшу працю студенти захопилися ідеєю зняти відеоролик про Інститут людини, щоб показати майбутнім абітурієнтам всі переваги обраного ними навчального закладу.

Організатори: Цибулько І.О., к.психол.н., викладач кафедри загальної вікової та педагогічної психології, Когут І.В., к.психол.н., викладач кафедри загальної вікової та педагогічної психології.

2  3

 

Звіт про проведення тижня науки

Кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

 

12 травня в Інституті людини у рамках проведення тижня науки та з метою ознайомлення студентів з особливостями професійної діяльності вчителя-логопеда відбулась зустріч студентів напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» з Бучинською В.В., Вакуленко О.С., Яровою А.Г., консультантами психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) Шевченківсьго району міста Києва. Тема зустрічі: «Організація діяльності психолого-медико-педагогічної консультації Шевченківського району м. Києва», під час якої були висвітлені такі питання: – зміст діяльності та структура ПМПК; – особливості психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями психофізичного розвитку на засіданні ПМПК; – напрями корекційно-розвивальної допомоги дітям різних нозологій у структурі ПМПК; – специфіка формування психолого-педагогічного висновку ПМПК. Під час зустрічі студенти мали можливість поставити питання, що стосувалися роботи консультантів ПМПК, актуальних проблем логопедичної допомоги дітям у діяльності ПМПК. Активну участь в обговорені цієї проблематики взяли викладачі кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти: Мартинчук Олена Валеріївна, Таран Оксана Петрівна і Мельніченко Тетяна Василівна. Такі зустрічі є надзвичайно важливими для підтримки і зміцнення у студентів інтересу до обраного фаху, оскільки вони сприяють їх професійному зростанню.

Організатор: Кібальна К.О , викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.

4  5  6

13 травня проведено наукові студії «Хронопсихологічне прогнозування у спеціальній психології». На заході були присутні студенти ІІІ та ІV курсів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)».

Мета заходу: розкрити можливості використання хронопсихологічного прогнозування в клінічній психології.

У ході зустрічі було розкрито сутність психології часу, ознайомлено з науковцями які досліджували сприймання часу людиною та охарактеризовано хронопсихологічні типи особистості, які є в основі перебігу психічних процесів та закладають характеристики особистості.

В науковій студії прийняли також активну участь Воронько Валерія та Малієнко Олександра студенти ІІІ курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)», учасниці олімпіади з корекційної педагогіки, які представили свої наукові проекти підготовлені у межах загальної теми «Хронопсихологічне прогнозування дизонтогенезу розумового розвитку». Студенти охарактеризували досліджені ними особливості сприймання, уваги, пам’яті та мислення у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю, а також презентували виявлені хронотипи та психотипи стосовно цих категорій порушень. Тобто, студентами та їх науковим керівником було запропоновано інноваційний метод диференціальної діагностики при дизонтогенезі розумового розвитку.

Захід викликав великий інтерес у студентів до заявленої тематики, та спонукав до майбутньої науково-дослідної роботи студентів.

Організатор: Савенковою І.І. , д.психол.н., доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.

7  8

 

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою анатомії і фізіології людини

 

12 травня в Інституті людини був проведений круглий стіл на тему: «Екологія людини: сучасні аспекти та перспективи» за участю студентів I та ІІ курсу напрямку підготовки «Психологія».

Під час проведення кругло столу розглядалися екологічні проблеми людства як біологічного виду, а саме:

- вплив людської діяльності на природу та вплив зміненої природи на людину;

- вплив технократичного аспекту та інформаційно-кібернетичного аспекту на людський організм;

- вплив гено-модефікованих продуктів та організмів на людину;

- сучасні здов'я-зберігаючі технології, їх позитивний та негативний вплив на людську популяцію;

- вітчизняні наукові ноу-хау та їхнє значення для екології людини;

- етичні аспекти екологічної поведінки людства.

По закінченню кругло столу присутніми було підсумовано, що людина здатна не лише негативно впливати на природу та саму себе, а й позитивно.

9  10

 

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою практичної психології

 

13 травня СНТ було організовано Інтерактивну гру «Психолог-консультант» для студентів напряму підготовки «Практична психологія», «Психологія».

Мета гри: поглиблення знань про міжособистісну взаємодію, засоби вербальної та невербальної комунікації (адже для розуміння невербальних елементів спілкування необхідне спеціальне навчання). Захід розпочався з визначення правил гри, обговорення основних аспектів міжособистісної взаємодії. У грі гравці розподіляються на ролі у якої є певне завдання: Клієнти – за допомогою комунікації повинні знайти та знешкодити неврози; Психолог – виявляє неврози серед інших клієнтів; Невроз – знешкоджує клієнтів (може бути декілька гравців), Захисний механізм – обирає клієнта, який замовкає на наступний хід, Супер-Его – якщо вгадує клієнта, якого планує знешкодити невроз – гравець виліковується. Завданням гри є виявити та знешкодити усі неврози.

Під час гри студенти відмітили певні труднощі, що виникають у процесі міжособистісної взаємодії, а саме: складність розуміння меж міжособистісного простору, правильного сприйняття невербальної інформації, пов’язаного з неусвідомленим його характером.

Студенти відзначили, що хоча особистість певним чином і контролює своє мовлення, проте існує можливість шляхом аналізу міміки, жестів, інтонації оцінити правильність, щирість вербальної інформації. Також були проаналізовані модальні жести, що визначають оцінку, ставлення до ситуації.

Наприкінці заходу відбулося підведення підсумків гри, визначення її ключових аспектів.

Організатори: Циганчук Т.В., к.психол.н., доц. кафедри практичної психології; Франчук Д.В., голова СНТ Інституту людини СНТ.

11  12  13

 

12 травня в Інституті людини був проведений круглий стіл на тему: «Толерантність як ключова компетенція майбутніх фахівців психолого-педагогічних спеціальностей» за участю студентів ІІ курсу напрямку підготовки «Практична психологія».

Метою круглого столу було: заохочення інтересу й залучення студентської молоді, до осмислення феномену толерантності, обговорення актуальних проблем, пов’язаних з толерантністю та інтолерантністю у суспільстві.

У програмі круглого столу було розглянуто такі теми:

1) сутність феномену толерантності;

2) види і форми толерантності;

3) дослідження толерантності серед студентської молоді;

4) кордони толерантності.

Учасники круглого столу активно приймали участь в розгляді низки дискусійних питань теми, підготували приклади у вигляді відео-презентацій.

Організатор : Петрунько О.В. , д.психол.н., проф. кафедри практичної психології.

14  15

14 травня пройшов майстер-клас для студентів V-VІ курсу напряму підготовки «Психологія», «Практична психологія». Учасники майстер-класу з арт-терапії ознайомилися з методикою, розробленою канадськими терапевтами для роботи з переселенцями. Студенти отримали практичний досвід, який зможуть використовувати у своїй подальшій роботі.

Організатор: Кочубейник О.М., д.психол.н., проф. кафедри практичної психології Запрошені: Сидоркина М.Ю., к.психол.н., спвіробітник Інституту соціальної та політичної психології.

16  17

14 травня в Інституті відбулася студентська науково-практична конференція «Перші кроки у науку».

Дана конференція проводиться щороку і висвітлює найвагоміші наукові здобутки студентів Інституту. Кожна випускова кафедра активно приймає участь в проведенні заходу. В конференції беруть участь студенти наступних напрямів підготовки: «Корекційна освіта (логопедія)», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Психологія», «Практична психологія».

Традиційно, захід розпочинається з пленарного засідання, на якому доповіді представляють учасники та переможці Всеукраїнських конкурсів та олімпіад.

Були представлені наступні доповіді: Лимар Тетяна («Страх професійної нереалізації у студентів-психологів»),Воронько Валерія, Малієнко Олександра («Хронопсихологічне прогнозування дизонтогенезу розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку»), Мигашко Євгенія («Соціально-педагогічна робота з біженцями у громадських об’єднаннях»), Донець Аліна («Феномен психологічної свободи як компонент суб’єктивної картини світу молоді»). Учасники відмітили ґрунтовність та цікавість виступів.

Робота конференції продовжується секційними засіданнями. В цьому році працювали наступні секції: «Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості», «Сімейні стосунки та психологічне благополуччя особистості», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи», «Корекційна освіта».

Конференція завершилась підведенням підсумків та обговоренням найцікавіших доповідей. Загалом, студенти відзначають необхідність проведення подібних заходів завдяки можливості ділитися науковими інтересами та здобутками.

Організатори: Маланьїна Т.М., к.психол.н., доц. кафедри практичної психології; Циганчук Т.В., к.психол.н., доц. кафедри практичної психології; Журавель Т.В.,к.пед.н., доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Таран О. П.,к.психол.н., доц.кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

18  19  20

 

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

12 травня було проведене «Спікерське бюро» Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і Благодійного фонду розвитку ІКТ для інвалідів «АІК» за участю молоді з інвалідністю різних нозологій, спеціаліста КМЦСССДМ Песоцької Л., керівника міського клубу спілкування молоді з інвалідністю Поліваки Л., спеціаліста Голосіївського РЦ СССДМ Ресенчук Ю., президента БФ «АІК» Губанов М. На «Спікерському бюро» були присутні студенти I-IV курсів напряму підготовки «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Корекційна освіта» та професорсько-викладацький склад Інституту людини.

Сьогодні в Україні відбувається реформа системи надання соціальних послуг, розробляється механізм соціального замовлення, переосмислюється роль соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Перед майбутніми соціальними працівниками/соціальними педагогами постають нові соціальні проблеми, які потребують вирішення, розширюється коло об’єктів соціальної роботи. Тому участь у заході дозволить майбутнім спеціалістам підвищити обізнаність з питань інвалідності, зміцнення поваги до прав і гідності людей з інвалідністю.

Доповідачі круглого столу вміло розкривали низку дискусійних питань теми, підготували презентації про основні законодавчі положення у соціальній сфері.

По завершенню роботи «Спікерське бюро» Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і Благодійного фонду розвитку ІКТ для інвалідів «АІК» вручили сертифікат Інституту людини за участь у Проекті Благодійного Фонду розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій для інвалідів «АІК».

За проведення заходу відповідали Веретенко Т.Г., к. пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи та Остролуцька Л.І., аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, головний спеціаліст КМ ЦСССДМ.

21  22  23

 

 

2014 рік

 

ЗВІТ

 про заходи до «Тижня науки» (12-16 травня 2014 р.)

12 травня 2014 року

Виставка наукових здобутків професорсько-викладацького складу та студентів Інституту людини за 2013-2014 роки

Рисунок1

13 травня 2014 року

Студентська наукова конференція «Перші кроки у науку: психологія, соціальна педагогіка»

1  2  3  4  5  6

14 травня 2014 року

Психологічний семінар «Кінотренінг як терапія мистецтвом»

 

7  8  9  10

 

16 травня 2014 року

Тренінг «Потенціал мультиплікаційних фільмів у профілактичній роботі з підлітками»

11  12  13  14