2015 рік

 

12 травня 2015 року в Інституті мистецтв в рамках Фестивалю науки Київського університету імені Бориса Грінченка пройшла вже третя щорічна Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти». Зі вступним словом виступила заступник директора з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства Т.В. Зінська.

im1

У конференції взяли участь студенти різних напрямків підготовки та спеціальностей. Зокрема, Іщенко Антон, Маєвська Анастасія, Канчура Владислав, Мовчан Олександра, Палій Костянтин, Книженко Марія, Лимаренко Валерій, Рахманова Оксана, Локтіонова Олександра (Музичне мистецтво); Бунчак Богдан, Ковтун Олеся, (Образотворче мистецтво); Куриленко Єлизавета, Герасименко Ярослав, Рудік Олена, Бєлун Аліна (Дизайн). Учасники конференції презентували свої доповіді, які були об’єднані проблемними питаннями у сфері мистецької освіти: формування морально-естетичних цінностей засобами мистецтва; українська мистецька освіта та інтеграція до міжнародного культурного та наукового простору; підготовка майбутніх учителів мистецьких дисциплін у контексті сучасних освітніх технологій; розвиток творчої особистості студента.

У широкій дискусії та обговоренні також взяли участь наукові керівники, викладачі Інституту мистецтв: доктор педагогічних наук, професор О.М. Олексюк, кандидат педагогічних наук, доцент М.М. Ткач, кандидат архітектури О.А. Крижанівський, кандидат педагогічних наук Л.А. Дерев’янко, кандидат педагогічних наук Є.В.Куришев, старший викладач К.О. Салан, старший викладач Кузьменко Г.В., викладач Цимбал С.В, асистент Н.В. Соболь.

 

 

im2  im3  im4 

 

13 травня 2015 року на кафедрі образотворчого мистецтва Інституту мистецтв відбулося засідання круглого столу на тему «Мистецькі пошуки України в контексті сучасного європейського арт-простору». Доцент кафедри, кандидат мистецтвознавства О.В. Коновалова ознайомила присутніх з творчістю видатного українського архітектора, графіка, педагога, художника театра і кіно В. Г. Кричевського (1872-1952). Відзначено величезний внесок талановитого, універсального майстра в розвиток української культури і мистецтва.

Василь Кричевський був одним із засновників українського архітектурного модерну, дослідником народного мистецтва, новатором у галузі української книжкової графіки, який блискуче оформив видання творів Б. Грінченка, М.Грушевського, В.Винниченка. Малий і Великий Державний герб України, створені Василем Кричевським, до сьогодні залишаються актуальними й досконалими авторськими роботами. Орнаментальна творчість майстра є зразком унікального синтезу національних традицій і європейської пластичної мови середини ХХ століття, джерелом натхнення для сучасних митців.

Святослав Гординський сказав про Василя Кричевського: «Якщо уявити собі мистецтво якогось народу, як храм, що спирається на колони, то, власне однією з таких колон українського мистецтва був... Василь Кричевський».

 

im5      im6

 

 

 

 

13 травня 2015 року доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, заслужена артистка України С. В. Кисла провела майстер клас на тему «Робота студента над художнім образом вокального твору». Світлана Вікторівна продемонструвала власну методику і професійні підходи до формування у студентів навичок роботи над голосом в процесі створення художнього образу твору. Майстер-клас відбувся за участю студента ІІІ курсу Яковлева Юрія і студента магістратури Лі Євгена, які на прикладі музичних творів показали вміння працювати над створенням художнього образу. Фортепіанний супровід майстер-класу майстерно забезпечила концертмейстер Діана Григорівна Гаркуша. На заході були присутні викладачі кафедри академічного та естрадного вокалу, а також студенти напряму підготовки «Музичне мистецтво».

 

 

im7  im8  im10 

 

 

13 травня 2015 року кафедрою академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв було проведено Науково-практичний семінар на тему «Комптентнісний підхід у професійній підготовці вокаліста». Свої доповіді презентували завідувач кафедри, заслужений діяч мистецтв України Олег Миколайович Мамченко та доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Людмила Анатоліївна Дерев’янко. В рамках семінару серед викладачів кафедри відбулося обговорення сучасних наукових розробок з обраної проблематики та конкретизовано основні елементи професійної підготовки майбутнього фахівця в сучасному навчально-виховному процесі.

 

im10  im11

 

14 травня 2015 року на кафедрі інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв було проведено методологічний семінар на тему «Перспективи інструментально-виконавської підготовки вчителя музичного мистецтва».

Слухачам семінару було презентовано доповіді науково-педагогічного та мистецтвознавчого спрямувань:

- «Нова освітня програма та перспективи інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» (завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Пляченко Т.М.);

- «Сучасне музично-виконавське мистецтво у художньому просторі України» (кандидат педагогічних наук, доцент Куришев Є.В.).

Зокрема, Тетяна Миколаївна висвітлила основні теоретичні положення, які покладено в основу нової освітньої програми напряму підготовки/спеціальності «Музичне мистецтво», проаналізувала структуру і зміст загальних і фахових компетентностей, формування яких має здійснюватися на заняттях із загальнонаукових та фахових дисциплін. Детально було охарактеризовано групи фахових (музичних) компетентностей, зокрема інструментально-виконавських. Доповідач акцентувала увагу присутніх на очікуваних результатах цього виду фахової підготовки студентів та перспективних напрямах модернізації освітнього процесу в музично-інструментальних класах Інституту мистецтв.

Доцент Куришев Є.В. охарактеризував специфіку та умови проведення музично-виконавських конкурсів в Україні 2000-х років, здійснив огляд інструментальних та вокально-хорових проектів, які проводилися в Національній опері України, Національній філармонії України, Інституті музики імені Р.Глієра, Національній музичній академії імені П.І. Чайковського, Італійському інституті культури України, Спеціалізованій музичній школі імені М. Лисенка, Київському університеті імені Бориса Грінченка.

В обговоренні взяли участь викладачі кафедри.

15 травня 2015 року пройшло засідання Студентського наукового товариства Інституту мистецтв. Голова СНТ представила звітну доповідь про студентську наукову діяльність у 2014-2015 навчальному році. В обговоренні студенти висловилися щодо перспектив розвитку студентської науки та окреслили план дій на наступний навчальний рік.

 

im12

 

15 травня 2015 року на кафедрі теорії та методики музичного мистецтва було відбувся брейнстормінг «Перспективні напрями інноваційної діяльності кафедри в контексті розвитку мистецької освіти», який провела завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор О.М. Олексюк. Брейнстормінг (мозковий штурм) - метод групового креативного мислення, направлений на пошуки шляхів вирішення конкретної проблеми. Учасниками заходу виступили викладачі кафедри: Бонадренко Л.А., Вишинський В.В., Соболь Н.В., Ткач М.М., Ходоровська І.М, які взяли активну участь в обговоренні перспективних наукових напрямків розвитку мистецької освіти. Зокрема, в процесі брейнстормінгу викладачі запропонували власну думку щодо тематики майбутніх наукових розробок кафедри. У результаті проведеної роботи завідувачем кафедри О.М. Олексюк було узагальнено пропозиції викладачів та сформульовано перспективну наукову тему кафедри як «Теоретико-методичні засади та інноваційні технології реалізації духовного потенціалу музичного мистецтва в постнекласичному освітньому просторі».

 

15 травня 2015 року в актовій залі Інституту мистецтв відбулася публічна лекція завідувача кафедри дизайну, доктора філософських наук, професора Юрія Львовича Афанасьєва на тему «Що таке мистецтво?» Науковий захід відвідали викладачі та студенти Інституту мистецтв.

 

im13

 

 

 

2014 рік

 

 

Проведення тижня науки

( 12-17 травня 2014 р.)

12 травня 2014 року в Інституті мистецтв пройшла студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти». Свої доповіді презентували студенти різних курсів та спеціальностей, висвітлюючи теоретико-методичні питання та інноваційні тенденції у просторі мистецької освіти. В рамках конференції була представлена виставка творчих робіт студентки ІV курсу спеціальності «Дизайн» Анастасії Совенко.

фото 1  фото 2  фото 4  фото 3  фото 5  фото 6 

13 травня 2014 року відбувся методологічний семінар кафедри теорії та методики музичного мистецтва на тему: «Реалізація компетентнісного підходу у професійній мистецькій освіті». У ньому взяли участь професорсько-викладацький склад кафедри, аспіранти та викладачі Університетського коледжу. Семінар відкрила завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор Олексюк Ольга Миколаївна з доповіддю «Компетентність і компетенція: сучасний термінологічний дискурс». Прозвучали доповіді кандидата педагогічних наук, доцента кафедри М.М. Ткач на тему: «Герменевтичні ресурси компетентностей професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики» і викладача кафедри Л.А. Бондаренко на тему: «Кластери компетентностей як освітній результат формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку».

фото 7  фото 8  фото 9  фото 10

14 травня 2014 року на кафедрі інструментально-виконавської майстерності було проведено методологічний семінар. З доповідями виступили: кандидат педагогічних наук, доцент Куришев Є.В. («Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Володимира Горовиця у художньо-культурному контексті України»); викладач Богдан О.М. («Основні тенденції становлення сучасного бандурного репертуару, його розширення та вплив на формування навчального репертуару студента-бандуриста»). Активним було обговорення означених тем, у якому взяли участь професори Пляченко Т.М. та Полянський В.А., доценти Стрельченко К.М. та Тітович В.І., старші викладачі Гаркуша Л.І., Економова О.С.,  викладач Ходоровський В.І.

фото 11  фото 12  фото 13

14 травня 2014р. відбувся круглий стіл на тему «Сучасні наукові дослідження у галузі дизайну в контексті завдань підготовки нового покоління дизайнерів».

Завідувач кафедри дизайну Афанасьєв Ю.Л., доктор філософських наук, професор, означив пріоритетні напрямки проведення наукових досліджень новоствореною кафедрою дизайну. Доцент Васильківська О. І., канд. техн. наук, доцент, запропонувала до обговорення певні тактичні задачі науково-дослідної роботи кафедри, рішення до яких були визначені в процесі дискусії усього колективу кафедри. Доцент Кротова Т.Ф., канд. пед. наук, доцент, ознайомила науковців з особливостями вимог до оформлення та процедури подання матеріалів до опублікування в закордонних виданнях, різних наукометричних базах, зокрема у Scopus. Викладач Брюханова Г.В. виступила з доповіддю та презентацією електронних програм курсів «Комп’ютерні дизайн-технології» для студентів 2 та 3 курсів спеціальності «Дизайн».

фото 14  фото 15  фото 16  фото 17

 

фото 1815 травня 2014 року викладачі кафедри хорового диригування провели круглий стіл на тему:«Формування диригентсько-хорової компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва: сучасний стан, проблеми, перспективи».  Своїми напрацюваннями з цієї теми поділились викладачі Бєлощук Т.М., Макарова Т.О. та Рябінко С.М., відбулося подальше  обговорення. 

16 травня 2014 року було проведено студентський науковий дискурс на тему: «Інновації мистецької освіти очима студента», який був організований за ініціативою кафедри академічного та естрадного вокалу і пройшов у форматі дискусії, в якій взяли участь студенти та викладачі. З доповідями з актуальних питань вокальної освіти виступили студентки магістратури: Н.Руденко, Л.Кравець, О.Господарчук, викладачі кафедри: кандидат мистецтвознавства, доцент Т.В. Зінська та старший викладач кафедри С.В. Гмиріна.

фото 19  фото 20

17 травня 2014 р.відбулося виїзне засідання активу студентського наукового гуртка кафедри образотворчого мистецтва «Арт-простір».  Тема засідання –  «Культурно-історичний простір гори Щекавиця у контексті сучасних мистецьких практик». Студенти ознайомилися з легендарно-історичним  минулим гори у центрі  київського Подолу; побачили, як в єдиному культурному просторі співіснують мусульманська мечеть Ар-Рахма, кладовище старообрядців, православна Макаріївська церква. Об’єкт «Трійця», створений київськими художниками на Щекавиці у 2004 році, став приводом для розмови про сучасні мистецькі практики і вплив об’єктів на формування культурного середовища.

фото 21  фото 22