2015 рік

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

14 травня 2015 року у рамках проведення Фестивалю науки в Київському університеті імені Бориса Грінченка кафедрою іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту проведено засідання дискусійного клубу на тему: «Роль міждисциплінарних досліджень у змісті іншомовної підготовки майбутнього педагога». Учасниками стали студенти спеціальності «Початкова освіта» (ОКР «Магістр», «Спеціаліст») та професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов і методик їх навчання. Під час заходу було обговорено актуальні проблеми оптимізації змісту іншомовної підготовки майбутнього педагога на засадах міждисциплінарного підходу, а саме: характеристика міждисциплінарних досліджень: педагогіка і лінгвістика, психологія і лінгвістика, філософія і лінгвістика, соціологія і лінгвістика; удосконалення змісту іншомовної підготовки майбутнього педагога у контексті застосування міждисциплінарних досліджень.

IMG 4181  IMG 4211  

IMG 4219  IMG 4223  

IMG 4242

 

Кафедра дошкільної освіти

 

14 травня 2015 року в рамках Фестивалю науки в Київському університеті імені Бориса Грінченка кафедрою дошкільної освіти було проведено науковий диспут «Повинен-повинні» (Професійні очікування). Модератором заходу були: Половіна О.А доцент, к.пед.н., Лінник Олена Олегівна, доцент, к. пед. н.

У диспуті взяли участь студенти ОКР «Спеціаліст», «Магістр» і викладачі кафедри дошкільної освіти. Відбулася дискусія про очікування студентів та викладачів від освітнього процесу в університеті. Обговорювались питання партнерської взаємодії в ході навчальних занять та педагогічної практики, участі студентів у наукових розробках тематики кафедри, проведення спільного дозвілля культурно-мистецького спрямування.

P1050618  P1050622

P1050642  P1050645

 

Студентська науково-практична конференція «НАУКА. МОЛОДЬ. ЕКОЛОГІЯ» 

 

13 травня 2015 року у Педагогічному інституті відбулась студентська науково-практична конференція «НАУКА. МОЛОДЬ. ЕКОЛОГІЯ»

На конференції розглядалися екологічні проблеми сьогодення,тенденції та перспективи розвитку екологічної освіти і виховання, шляхи співпраці з різними екологічними організаціями, досвід упровадження й практичного використання новітніх освітніх технологій при засвоєнні екологічних знань, сучасні погляди, ідеї та гіпотези щодо екології майбутнього.

В рамках конференції працювали секції: «Екологічні проблеми сьогодення» та «Екологія майбутнього: гіпотези та ідеї». Учасники семінару працювали в режимі освітнього дискурсу, на якому задавалися проблемні, запитання відбувався конструктивний діалог, що дозволило окреслити перспективи розвитку екологічної освіти в Україні.

IMG 20150513 113851  IMG 20150513 130923

IMG 20150513 131113  IMG 20150513 133831

IMG 20150513 122152

 

 Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

 

12 травня 2015 року в межах Фестивалю науки в Дидактичній майстерні Педагогічного інституту відбувся майстер-клас учителя початкової школи Новопечерської школи м. Києва Лесі Анатоліївни Харітоненко з теми «Застосування інноваційних технологій у початковій школі».

Відкрила засідання Дидактичної майстерні завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор С.М. Мартиненко, яка окреслила мету і завдання сучасної початкової школи, означила, які зміни на неї чекають найближчим часом.

Під час майстер-класу Л.А.Харітоненко розповіла студентам спеціальності «Початкова освіта» про особливості застосування у навчально-виховному процесі початкової школи перспективних педагогічних технологій: концепції Марії Монтессорі, Вальдорфської, педагогіки Рудольфа Штейнера, Дальтон-плану, програма «Лідер у мені» тощо. Вчитель поділилася досвідом як здійснення предметної інтеграції, яка дає змогу учням молодшого шкільного віку висловлювати свої думки на запропоновану тему, водночас застосовувати здобуті знання, життєвий досвід, робити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині умовиводи і пошукові відкриття. Крім того, Леся Анатоліївна наочно продемонструвала, як інтеграція уроків сприяє розвитку творчих здібностей учнів, уможливлює розумове навантаження дітей чергувати з творчим.

Вісник

Харітоненко 1  Харітоненко 2

Харітоненко 4  Харітоненко 5

Харітоненко 6

  

Наукова сесія історико-педагогічних студій

 

14 травня 2015 року у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено наукову сесію історико-педагогічних студій з проблеми «Виховний ідеал в умовах трансформації суспільства» (модератори: Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології, Венгловська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач, Січкар Алла Дмитрівна, ст. викладач ).

У науковій сесії взяли участь студенти Педагогічного інституту та Інституту мистецтв, професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки і психології.

У перебігу сесії студенти презентували результати наукових пошуків. Під час обговорення актуальних проблем сучасного виховного ідеалу, студійці виявили інтерес до впливу чинників на його трансформацію; продуктивних ідей українських педагогів минулого (Б. Грінченко, Г. Ващенко, С. Русова, Я. Чепіга, В. Сухомлинський, О. Захаренко, І. Ткаченко); нового прочитання їх творчості, що уможливлює розуміння актуальності й сутності сучасного виховного ідеалу, відродження морально-духовних істин, утвердження загальнолюдських, національних констант у змісті освіти сьогодення.

Студійці презентували результати індивідуальних навчально-дослідних завдань з історії педагогіки у руслі означеної теми наукової сесії.

Презентації наукових пошуків студентів завершилася авторським віршем студентки ІІІ курсу напряму підготовки «Початкова освіта», Берізко Марічки.

DSC 0887  DSC 0919

DSC 0945  DSC 0974

DSC 1002

 

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи»

 

06 травня 2015 року відбулася студентська Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» .

Від Київського університету імені Бориса Грінченка до організаційного комітету конференції увійшли – Г. І. Іванюк – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології; С.М. Мартиненко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту.

На пленарному засіданні в online форматі презентували наукові доробки студенти Педагогічного інституту спеціальності «Початкова освіта»:

– Надія Власик із повідомленням «Інноваційні педагогічні технології у початковій школі: теорія і практика» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін С. М. Мартиненко);

– Оксана Пукас – «Діагностичні методики вивчення розумового розвитку молодших школярів» (науковий керівник – викладач кафедри педагогіки і психології І. М. Новик);

– Ольга Топольницька – «Оцінювання першокласників як психологічне поглажування» (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки О.О. Музика).

У перебігу конференції на форумі кафедри відбулось обговорення актуальних проблем щодо розвитку особистості молодшого школяра та готовності майбутніх педагогів до роботи з учнями початкової школи. До обговорення долучилися:

- Богдан Наталя, яка актуалізувала проблему «Виховання в учнів початкової школи культури міжнаціонального спілкування» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології Г.І. Іванюк);

- Чеснова Марина – «Розвиток життєвої компетентності молодшого школяра у проектній діяльності» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології Г.І. Іванюк);

- Пашуля Юля, Смислова Оксана, Юрчук Яна – « Інноваційні форми презентації індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів із «Історії педагогіки» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології О.А. Венгловська).

SAM 8480  SAM 8540

SAM 8561  SAM 8588

SAM 8609

 

 

 

 

2014 рік

 ЗВІТ

про заходи до «Тижня науки»

(12-17 травня) 

12 квітня 2014 року у Педагогічному інституті відбулась студентська науково-практична конференція «НАУКА. МОЛОДЬ. ЕКОЛОГІЯ»

На конференції розглядалися екологічні проблеми сьогодення,тенденції та перспективи розвитку екологічної освіти та виховання, шляхи співробітництва з різними екологічними організаціями, досвід упровадження і практичного використання новітніх освітніх технологій при засвоєнні екологічних знань, сучасні погляди, ідеї та гіпотези щодо екології майбутнього.

В рамках конференції працювали секції: «Екологічні проблеми сьогодення» та «Екологія майбутнього: гіпотези та ідеї» учасники семінару працювали в режимі освітнього дискурсу, на якому задавалися проблемні, запитання відбувався конструктивний діалог, що дозволило окреслити перспективи розвитку екологічної освіти в Україні. 

фото 1  фото 2

Кафедрою психології в рамках тижня науки 12 травня проведено кафедральний науково-практичний семінар «Психологічні засади компетентнісного підходу у практиці підготовки вихователів ДНЗ та вчителів початкової школи»

фото 9Cтуденти і викладачі обговорили питання:

Психологічна складова фахової компетентності педагога

Впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в систему вищої педагогічної освіти: європейський і вітчизняний досвід

Мотиваційна складова розвитку компетентності вчителя початкових класів

Педагогічні ситуації як інструмент реалізації компетентнісного підходу  (Марченко О.В., викладач кафедри психології Педагогічного інституту КУ імені Бориса Грінченка)

Формування психологічної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти: погляд викладача педагогічного вишу

Психологічна компетентність викладача очима студентів

Інформаційно-комунікативна компетентність майбутнього педагога: засоби формування та оцінки.

фото 8  фото 10  фото 11

15 травня 2014 року кафедрою дошкільна освіта було проведено Круглий стіл для викладачів, студентів та батьків дітей раннього віку «РАННЄ НАВЧАННЯ: ЗА ТА ПРОТИ»

фото 3У роботі круглого столу взяли участь викладачі кафедри дошкільної освіти, наукові співробітники Лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, Лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, головний редактор журналів «Практичний психолог: Дитячий садок», «Практичний психолог: Школа», представник видавництва «Шкільний світ».

До дискусії за матеріалами виступів науковців та перегляду відеоматеріалів долучилися студенти та батьки дітей дошкільного віку. Отримана інформація надала можливість поглянути на проблему раннього навчання дітей з різних сторін і показати можливості гри та спілкування для розвитку дитини.

фото 4  фото 5  фото 7фото 8

15 травня 2014 року в рамках Фестивалю науки професорсько-викладацьким колективом кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін  організовано і проведено зустріч із переможницею ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічні науки» Висоцькою Марією.

Відкрила зібрання завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор С.М. Мартиненко, яка привітала присутніх із початком тижня науки, визначила шляхи подальшої науково-дослідної діяльності студентів.

Доцент кафедри Г.Л. Бондаренко у своєму виступі розповів про результати Всеукраїнського конкурсу, що проходив у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Переможниця конкурсу М. Висоцька презентувала перед студентами ОКР «бакалавр» та «магістр» наукову доповідь із теми «Формування риторичних умінь у майбутнього вчителя початкової школи під час тренінгу» та фото звіт про підготовку та участь у Всеукраїнському конкурсі.

Магістранти групи ПОм-1-12-2.0д привітали колектив кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін із прийдешнім Днем науки, побажали нових відкриттів, подякували за високий професіоналізм в організації та проведенні наукової роботи. 

12  13  14  15

21 травня 2014 року у Педагогічному інституті відбулось засідання круглого столу на тему «Підготовка вчителів початкової школи до навчання іноземних мов в умовах партнерства «Університет-Школа»», що був організований кафедрами іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту та методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти.  У засіданні круглого столу взяли участь: головний спеціаліст департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Коваленко О.Я., методисти з іноземних мов районних науково-методичних центрів м. Києва (Морозова А.В., Пуцова Л.І.), голова методичного об'єднання вчителів іноземних мов СЗШ 230, Святошинський р-н., м. Київ (Педос Н.Ю.), заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов ім. Тараса Шевченка (Боримський В.Є.), директори шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, вчителі іноземних мов шкіл м. Києва. Метою зібрання було вирішення проблем підвищення якості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до навчання іноземних мов; адаптації  молодого фахівця в умовах посилення інтересу суспільства до навчання іноземних мов; створення партнерства "Університет-Школа" як одного зі шляхів підвищення ефективності професіоналізації вчителя.

фото 16  фото 17  фото18