2015 рік

12 травня 2015 рік

За участі викладачів циклової комісії музики і хореографії, членів наукового гуртка «Консонанс» (керівник Білоус О.О.) та студентів 3-4 курсів спеціальності «Музичне мистецтво» відбулося засідання круглого столу « Сучасна стратегія розвитку професійної мистецької освіти і художньої культури в XXI ст.».

Мета заходу: висвітлення актуальних проблем освітнього процесу майбутніх учителів музики в Університетському коледжі.

1а

 На обговорення були винесені такі питання:

Ø Наукова робота студентів: реалії та перспективи.

Ø Інноваційні технології професійної мистецької освіти.

Ø Формування особистісних якостей майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки.

Ø Навчальний репертуар як чинник формування пізнавального інтересу у студентів коледжу.

Роль художньої культури у професійній діяльності вчителя музики.

1б

Учасниками навчально-пізнавальної конференції «Вступ України до НАТО і ЄС: політична гра чи реальна необхідність(погляд економіста, політолога, історика, юриста)» були студенти Університетського коледжу 1-3 курсів.

Теми доповідей:

Ø «Історична ретроспектива відносин України з НАТО та ЄС».

Ø «Проблеми вступу України до НАТО та ЄС».

Ø «Цілі та завдання створення ЄС».

Ø «Політика Європейського Союзу щодо України».

Ø «Особливості запровадження стандартів НАТО в Україні».

Ø «Речове забезпечення української армії та його законодавче врегулювання».

Ø «Реформування економіки під стандарти ЄС».

Ø «Переваги підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом».

Модератори заходу: викладачі циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Поцелуйко А.М., Кравець С.Г., Мусіяченко О.П., Бацук О.П. , Москаленко О.А.

2а

12.05.2015 відбулось відкриття виставки «Київ часів Бориса Грінченка», яка триватиме впродовж травня місяця.

Організатор виставки – викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін Пінчук А.М.

Творчі роботи, створені студентами спеціальності «Дизайн» за допомогою графічних редакторів, відтворюють унікальні миті життя нашого рідного міста.

Мета виставки: засобами віртуальної гри спонукати студентів здійснити порівняльний аналіз зображень сучасності та старовини, знайти відповідні асоціації та відгадати слово, яке зафіксовано Борисом Дмитровичем Грінченком у чотиритомному «Словарі української мови», виховувати почуття гордості за рідний край.

3а  3б  3в

Учасниками засідання круглого столу «Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вчителя музики» були викладачі циклової комісії музики і хореографії, студенти ІІ-IV курсів напрямку «Музичне мистецтво».

Керівник проекту – Теряєва Л.А. На обговорення винесено було такі теми:

Ø Провідна роль педагогічної практики в системі якісної професійної підготовки майбутніх учителів музики.

Ø Методичне портфоліо майбутнього фахівця (музичного керівника та вчителя музичного мистецтва) і його використання студентами-практикантами під час проходження переддипломної практики.

Ø Вплив навчальної педагогічної практики на підвищення фахової і методичної компетентності, удосконалення педагогічної майстерності майбутніх учителів музики.

Ø Проблема психологічних стосунків зі школярами і пошук шляхів налагодження з ними контактів.

Ø Застосування різних методів і організаційних форм навчання при проведенні пробних музичних занять і уроків музики, технічних засобів навчання в процесі проведення музичних занять.

Ø Фізіологічні особливості і музичні можливості дітей дошкільного і шкільного віку.

Учасниками дискусії визначено було шляхи підвищення професійної компетентності майбутніх учителів музики та запропоновано у подальшому приділяти більше уваги щодо покращення методичного забезпечення, збагатити музичний пісенний репертуар методичного портфоліо, удосконалити форми проведення уроків музики, передбачивши використання мультимедійних і комп'ютерних технологій.

4а  4б  4в

На відкрите засідання творчої майстерні «Палітра»: «Відродження мистецтва шрифтів» було запрошено В.Я.Чебаника, професора, академіка Академії мистецтв України, заслуженого діяча мистецтв України, художника-графіка. Організатором та ідейним натхненником заходу стала викладач циклової комісії образотворчого мистецтва та дизайну Кормакова Т.Л.

Зустріч почалася з лекції Чебаника В.Я., який досить емоційно і цікаво розповів про книгу, її елементи, етапи роботи над оформленням книги. Розповідь супроводжувалася показом слайдів.

Художник вже багато десятиліть вдосконалює техніку відтворення української кириличної абетки, а також популяризує мистецтво каліграфії. Гість приніс з собою зразки прописів, всі необхідні інструменти, робочі матеріали для виконання практичної роботи – написання літер кириличної абетки. Тож друга частина зустрічі була найцікавіша для студентів, бо під керівництвом Чебаника В.Я. їм вдалося створити гарні композиції з літер, впевнившись, що Україна має прекрасну культурну спадщину, яку необхідно оберігати і примножувати.

5а  5б

Викладачем ЦК іноземних мов Руснак Л.Ю. для студентів І курсу проведено було вікторину «LANGUAGE QUIZ’2015», мета якої:

- поглибити знання студентів з теми "Free time. Holidays";

- розвивати вміння аудіювати текст, ігноруючи незнайомі слова;

- розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію студентів;

- підвищити інтерес до вивчення іноземної мови;

- виховувати культуру спілкування та пошану до культури інших країн;

- навчити студентів взаємодіяти в команді, швидко реагувати у проблемних мовленнєвих ситуаціях.

Учасники вікторини - студенти спеціальностей «Правознавство», «Початкова освіта», «Видавнича справа і редагування» - випробували себе у виконанні різного типу завдань з англійської мови, отримали позитивні враження, заохочувальні подарунки і корисний досвід командної роботи.

6а  6б

Викладачами циклової комісії видавничої справи, культури та української філології Ловейко Т.В., Груздьовою О.В., Розінкевич Н.В. була проведена студентська науково-практична конференція «Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації».

Мета заходу: ознайомити студентів з історією журналістики та видавничої справи, етичними та правовими засадами діяльності ЗМІ, з’ясувати моральні та етичні чинники, які визначають принципи підходу до висвітлення інформації в мас-медіа, поняття «свободи слова, преси», правди і неправди мовою сучасних ЗМІ.

Викладачі коледжу Ловейко Т.В., Розінкевич Н.В. у своєму виступі приділили увагу обговоренню тем «Використання ЗМІ як засобу контролю людської свідомості», «Геббелівська пропаганда – урок історії».

Студенти 2-3 курсу спеціальності «Видавнича справа та журналістика» виступили з дослідженнями, зокрема:

Ø Проблеми професійної етики: суспільна, групова, індивідуальна мораль (доповідач Верич Олександра).

Ø Права журналіста (доповідач Тарасюк Ірина).

Ø Авторське право та суміжні права ЗМІ (доповідач Редколіс Богдана).

Ø Етика ЗМІ (доповідач Гайдук Наталія).

Ø Кодекс професійної етики сучасного журналіста (доповідачі Мясковська Марія та Онищенко Оксана).

Ø Цензура і ЗМІ: історія та сучасність (доповідач Дудар Вікторія).

Ø Робота журналіста з чутками. Принципи відокремлення фактів від коментарів (доповідач Литвин Анастасія).

Ø Перші періодичні видання (доповідач Дмитрієв Катерина).

Ø Стосунки видавництва і реалізаторів друкованої продукції (доповідач - Дідач Роксолана).

Виступи супроводжувалися відеосюжетами, презентаціями.

7а  7б  7в

За участі студентів І курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» відбулося засідання круглого столу « Освітні традиції Київського університету імені Бориса Грінченка». Керівник проекту - Середньої В.І., викладач циклової комісії з педагогічної освіти

Студенти виступили з повідомленнями про історію створення Університету, зробили спробу осмислити феномен особистості Бориса Грінченка як приклад лідера-служіння, з’ясували сутність понять «місія», «візія», шляхи формування освітніх традицій та ознайомилися з концепцією розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 рік.

Важливу увагу заслуговувало питання цінностей Університету, адже кожен студент отримує не тільки знання з обраної ним професії, але й формує власну систему цінностей. Обираючи ту чи іншу цінність, людина тим самим формує своєрідну довготривалу програму своєї поведінки й діяльності. Було підкреслено, що особистісна система життєвих цінностей та орієнтацій повинна бути достатньо сформована вже на час закінчення вищого навчального закладу.

За традицією, завершення заходу закінчилось виконанням Гімну Університету.

8а  8б

13 травня 2015 рік

Викладачами циклової комісії з педагогічної освіти Л.П.Петренко, Л.Л.Артюх та Т.Ю.Пономаренко для студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Правознавство», «Образотворче мистецтво» було проведено серію круглих столів на тему «Педагогічна спадщина видатних діячів освіти минулого» з метою розширення загальнопедагогічного і загальнокультурного світогляду студентів; вироблення власних професійно-оцінювальних суджень щодо педагогічної спадщини минулого і вміння вибирати в ньому раціональні ідеї, актуальні для сучасної педагогіки.

9а  9б  9в

Метою проведення навчально-пізнавальної конференції«Загрози, які приховує Інтернет» було ознайомлення студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» з загрозами глобальної мережі, інтернет-залежністю, наслідками захоплення комп’ютерними іграми та соціальними мережами. Теми доповідей, які були представлені на конференції:

Ø Загрози глобальної мережі Інтернет (Бабич О., група ОВмс-1-14-4.Од).

Ø Залежність від Інтернету – хвороба ХХІ століття! (Павлусик Т., група ОВмс-1-14-4.Од)

Ø Онлайн-ігри: захоплення чи залежність? (Мазай С., група ФКмс-1-14-3.Од)

Ø Діти та підлітки у соціальних мережах (Волянська А., група ФКмс-1-14-3.Од)

Виступи були змістовними, актуальними. Майбутні фахівці соціальної педагогіки взяли активну участь в обговоренні змісту виступів, переглянутих сюжетів відеороликів та рекомендацій сучасних психологів щодо подолання інтернет-залежності.

Модератори заходу: Дудник О.В., Станжур Т.Г. - викладачі циклової комісії економіко-математичних дисциплін.

10а  10б

В актовій залі Університетського коледжу відбулася зустріч студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Видавнича справа та редагування» з членом спілки письменників України, автором поетичних, прозових та драматичних творів, лауреатом Всеукраїнських конкурсів в номінації «Твори для дітей», літературним редактором, керівником та ведучим культорологічної студії «Духовність української родини» при Національному музеї літератури Марією Морозенко, яка презентувала історичну поему «Княгиня Ольга». Багато її віршів покладено на музику, автор має відзнаки численних фестивалів та міжнародних конкурсів.

Марія Миколаївна розповіла про структуру та спеціфіку роботи видавництва, в якому працює літературним редактором, цікаві факти з особистого життя, читала власні поезії із збірок «Зоряні перевесла», «Елегія любові». Зустріч була пізнавальною, творчою та цікавою.

Модератор заходу – Гаєвська Н.С., викладач циклової комісії видавничої справи, культури та української філології.

Засідання круглого столу «Лексикографічна спадщина Б.Д.Грінченка» відбулося за участі студентів ІІ курсу спеціальностей «Початкова освіта», «Видавнича справа та редагування».

Керівник проекту - Король Н.В., викладач циклової комісії видавничої справи, культури та української філології.

«Словарь української мови» Б. Грінченка перевершує всі типи попередніх українських словників за обсягом свого реєстру, використанням джерел, складом і добором лексики, розробкою семантики, точністю й широтою документації та принципами певної нормалізації лексичного складу української мови. Тож на засіданні обговорювалися питання щодо процесу укладання та друку чотиритомного «Словаря української мови» Б.Д.Грінченка, його ролі в історії становлення та розвитку української лексикографії, особливостей побудови словникових статей. Представлені повідомлення засвідчили інтерес та потребу у подальшому поглибленні знань щодо означеної проблеми у майбутніх фахівців.

12а  12б

В рамках заходів до Дня Європи в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся конкурс з ритмічної гімнастики.

Участь у змаганнях взяли понад 160 студентів різних спеціальностей.

Результати конкурсу:

І місце – команда першого курсу, спеціальностей «Організація виробництва» та «Фінанси і кредит»;

ІI місце – команда першого курсу, спеціальності «Хореографія»;

ІIІ місце – команда першого курсу, спеціальності «Фізичне виховання».

Керівник проекту – викладач ритміки та хореографії Долматова К.М.

13а  13б

14 травня 2015 рік

На засіданні наукового товариства «Young Scientists” «Концепт «Україна» в англомовному медійному дискурсі» були присутні студенти ІV курсу спеціальності «Видавнича справа» Піщана Софія, Приліпко Діана, Козюба Валерій, Тарасенко Анастасія, Булигіна Анастасія, Гогуля Наталія, Буратевич Анна.

Гуртківці поставили собі за мету засобом лінгвістичного аналізу англомовної преси з’ясувати ставлення зарубіжних країн щодо проблем розвитку економіки, освіти, політичних та соціальних реформ в Україні. Під час обговорення керівником гуртка Дякун Людмилою Юріївною було акцентовано увагу студентів на:

· розмежуванні понять «дискурс» – «текст», «фрейм» – «концепт»;

· з’ясуванні сутності та ознак медійного дискурсу;

· теорію картин світу;

· способах аналізу статей;

· характеристиці лексичних одиниць та синтаксичних структур емоційного та нейтрального забарвлення.

Студентам вдалося долучитись до вивчення англійської мови як лінгвістичної дисципліни та застосувати на практиці набуті знання. Проведення круглого столу засвідчило про небайдужість майбутніх фахівців видавничої справи щодо іміджу України на міжнародній арені.

14а  14б

За участі студентів І курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» відбувся захист презентацій на тему «Музейні колекції об’єднують».

Мета заходу: ознайомити студентів з призначенням музеїв та їх різновидами, значенням музейних колекцій, функціями та властивостями музейної речі, представити загальну інформацію про музеї Києва.

Упродовж двох тижнів студенти відвідали різноманітні музеї Києва з метою підготувати коротку ознайомчу інформацію про структуру музею, поділитися своїми враженнями.

Студентами були підготовлені такі презентації: «Природничий музей» (Школьна О.), «Музей води» (Потапова К., Крикун О.), «Музей однієї вулиці» (Кострубіцька А.), «Музей Великої вітчизняної війни» (Штанько М., Верескун А.), «Музей Чорнобиля» (Осташевська К., Самойленко Д.), «Музей Голодомора» (Сукач С.), «Експериментаріум» (Рибак Д., Тираненко М.), «Музей Ханенків» (Сухова А.), «Музей Івана Гончара» (Козьма С., Емануїлова А.), «Музей театрального, музичного та кіномистецтва» (Шумило В., Хижняк Я.).

Розповіді студентів викликали інтерес у присутніх, були корисними та пізнавальними.

Керівник проекту - викладач світової літератури Митринська Г. Л.

15а  15б  15в

Студенти другого курсу спеціальності «Початкова освіта» взяли учасниками у засіданні круглого столу «Імідж сучасного вчителя», модераторами якого були викладачі циклової комісії з педагогічної освіти Петренко Л.П. та Мішенкова В.В.

Кожний педагог має притаманні лише йому індивідуальні особливості іміджу, що підкреслюють його унікальність, проте існують і узагальнені, типологічні риси педагогічного іміджу, оскільки в ньому перетинаються декілька видів символів («я-символи», «ми-символи», «макросимволи»). «Я-символи» несуть інформацію про сприйняття особистістю вчителя самого себе. «Ми-символи» відповідають за дотримання корпоративних норм і є узагальненими характеристиками групи (у даному випадку - корпорації педагогів). «Макросимволи» свідчать про рівень розвитку науки, виробництва та суспільних відносин у державі.

У процесі обговорення студенти дійшли висновку, що індивідуальний імідж педагога є проекцією його особистості на людей та події, що відбуваються у соціумі. Він впливає на суб’єкти взаємодії через систему символів, що у зашифрованому вигляді відбивають основні психологічні особливості педагога (уважність, емоційний стан, рівень тривожності, рефлексії тощо). Символи проявляють себе на рівні елементарних зовнішніх проявів: постави, мови, міміки, зосередженості та виразності погляду, інтонації та тембру голосу. Тому майбутнім педагогам так необхідно вже з І курсу навчання в коледжу цілеспрямовано працювати над формуванням професійного іміджу.

17а  17б  17г

У рамках святкування Дня Європи в Україні та Днів науки студенти другого курсу спеціальності «Правознавство» під керівництвом викладачів циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Бурдіної Н.К., Припхана В.П., Власенко Н.М. взяли участь у правознавчій діловій грі «Організація і проведення референдуму щодо питання про вступ України до ЄС і НАТО».

Мета ділової гри – розвинути у майбутніх фахівців такі юридичні компетентності, як знання та застосування на практиці норм і принципів сучасного українського законодавства щодо організації та проведення виборів та референдуму; порядку роботи територіальної виборчої дільниці; уміння грамотно оформлювати звітну документацію.

Спираючись на норми чинного українського законодавства про вибори, студенти відтворили діяльність дільничної виборчої комісії щодо забезпечення проведення референдуму та підрахунку голосів.

Під час ділової гри, дотримуючись положень Конституції України, Законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про всеукраїнський референдум», студенти провели відповідні засідання дільничної виборчої комісії, перевірку виборчих списків, процедуру опломбування виборчої скриньки, голосування за місцем перебування, виявлення недійсних бюлетенів для голосування та сторонніх предметів, підрахунку голосів. Були заповнені всі необхідні документи (протоколи засідань ДВК, акти, контрольні листи тощо) та підготовлені матеріали для передачі в окружну виборчу комісію. У голосуванні взяли участь 83 студенти Університетського коледжу. У виборчій скриньці було виявлено 83 бюлетені, з них визнані недійсними і такими, що не підлягають врахуванню – 3.

18а  18б  18в  18г

У рамках Фестивалю науки відбулась студентська науково-пізнавальна конференція на тему: «Київ Олімпійський» за участю викладачів кафедри фізичного виховання Гуманітарного інституту, циклової комісії фізичного виховання та студентів Університетського коледжу спеціальності «Фізичне виховання».

Особливий інтерес викликали доповіді викладачів, зокрема:

  • «Олімпійський рух в Києві та Україні», доповідач Зеленюк О.В. доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;
  • «Спортивний шлях Київської гандбольної команди «Спартак», доповідач Іванько В.В., майстер спорту міжнародного класу з гандболу, триразова чемпіонка СРСР, триразова володарка кубку Європейських чемпіонів та призерка Кубка Кубків.

Корисною для подальшого професійного зростання майбутніх фахівців була інформація про діяльність кафедри фізичного виховання, здобутки та досягнення збірних команд із різних видів спорту нашого Університету.

19а  19б

 

 

15 травня 2015 рік

Викладачами циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології Сидоренко Ю.С. та Пасічник Н.О. було організовано засідання круглого столу «Сучасна дитяча книга: тематика, проблематика», де порушувалися питання актуальності та проблематики, тематики сучасної дитячої літератури, стилістичні особливості мови текстів для дітей. Гостею засідання була Бурко Ольга Василівна, молодший науковий співробітник НДЛ грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка, яка ознайомила студентів з фольклорними надбаннями Бориса Грінченка.

Студенти ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» виступили з інформаційними повідомленнями про стильові особливості текстів сучасних дитячих книг українських та зарубіжних письменників. Була вдало підібрана наочність, зокрема книги сучасних митців, нові перевидання та видання визначних діячів художнього слова, лауреатів літературних премій, а також відеопрезентації.

20а  20б

Ініціатором проведення семінару «Використання критичного мислення у процесі навчання» стало Студентське наукове товариство «Лабіринт» та викладачі циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Мусіяченко О.С., Поцелуйко А.М. та заступник директора з навчально-виховної роботи Університетського коледжу Нос Н.М.

Учасники заходу звернули увагу на особливості критичного мислення та специфіку його використання під час роботи з різними джерелами інформації. Після обговорення студенти та викладачі виконали практичні завдання: знайти логічні помилки в текстах, виявити відсутність переконливої аргументації, ненадійні факти чи суб’єктивні думки автора.

21а  21б

Відповідно до плану заходів Фестивалю науки в Університетському коледжі у форматі конференції відбулося розширене відкрите засідання студентського наукового товариства на тему «Математика - базис всіх наук».

Мета заходу: довести на прикладах із життя людей різних професій, що математика є одним з базових навчальних предметів, який потрібно вивчати і знати всім; виховувати студентів інтелектуально розвинутими особистостями.

На засіданні були присутні проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка Жильцов О.Б., директор коледжу Братко М.В., голова циклової комісії математичних дисциплін і менеджменту Головчанська О.В., керівник студентського математичного гуртка «Фрактал» Руденко Н.М., викладачі коледжу, студенти 1-3 курсів спеціальностей «Початкова освіта» «Правознавство», «Видавнича справа», «Фізичне виховання», «Фінанси та кредит», «Організація виробництва».

Студенти виступили з доповідями, в яких обґрунтували і презентували необхідність вивчення математики як фундаментальної дисципліни, як основи своєї майбутньої професії, зокрема: «Прикладна математика у менеджменті» (Бабич Олександра, ОВмс-1-14-4.Од) «Застосування математики у спорті» (Глей Андрій, ФВмс-1-13-4.Од), «Розвиток дослідницьких умінь студентів у процесів виконання ІНДЗ» (Попіль Леся і Дубенчук Олександра, ПОмс-1-12-4.Од), «Математика і мова» (Ільющенко Олександра, ПОмс-1-12-4.Од), «Математика в інформаційному середовищі» (Кіщук Іван, ВСмс-14-4.Од),) «Роль математики в житті фінансиста» (Солоніна Діана, ФКмс 1-13.Од), ) «Математика і психологія» (Тарасевич Олександра, ПОмс-1-12-4.Од), «Математика в правознавстві» (Чернишенко Анна, ПРмс 1-14-4.Од).

22а  22б

22в  22г

У роботі науково-практичної конференції «Соціально-культурна діяльність бібліотек» взяли участь студенти І-ІІ курсів спеціальності «Бібліотечна справа».

Учасниками конференції активно обговорювалися актуальні проблеми розвитку бібліотек в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення.

Модератор конференції – викладач циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології Сіра О. А.

23а  23б

У рамках фестивалю науки з метою підвищення інтересу студентів до вивчення педагогіки серед студентів спеціальності «Дошкільна освіта» викладачем циклової комісії з педагогічної освіти Л.Л.Артюх було проведено олімпіаду. У першому турі олімпіади, що пройшов 15 квітня 2015 року, взяли участь 20 студентів третього курсу, яким було запропоновано розв’язати тестові завдання. За підсумками першого туру до другого вийшло 10 студентів.

Другий тур пройшов 22 квітня 2015 року. Студенти писали есе на тему «Дошкільний заклад майбутнього». Творча робота студентів оцінювалася за такими критеріями: оригінальність ідеї; аргументованість думок; можливість практичного їх втілення, грамотність оформлення.

15 травня 2015 року відбулося підведення підсумків олімпіади і визначення переможців:

І місце розділили між собою Дар’я Максюта (група ДОмс-2-12-3.Од) і Катерина Орлова (група ДОмс-1-12-3.Од).

ІІ місце було присуджене Іванні Цабій (група ДОмс-2-12-3.Од).

ІІІ місце зайняла Катерина Ворох (група ДОмс-1-12-3.Од).

24а  24б,  24в

16 травня 2015 рік

Викладачем циклової комісії педагогічної освіти Винар В.І для студентів ІІІ курсу спеціальності «Дизайн» було проведено психологічний тренінг «Комунікативна компетентність студента як майбутнього фахівця», основна мета якого - структурувати знання студентів про використання ефективних технік спілкування в майбутній професійній діяльності, ознайомити їх з типологією особистості як інструментом побудови професійних стосунків з клієнтом в роботі дизайнера.

Завдання тренінгу:

1. Відпрацювати з учасниками тренінгу основні правила та алгоритми технік спілкування з клієнтом.

2. Ознайомитись з типологією особистості та типологією поведінки клієнтів при взаємодії та спілкуванні в процесі професійної діяльності.

3. З допомогою психодіагностики визначити свій основний тип поведінки при взаємодії з іншими.

Тренінг був спрямований на ознайомлення та розвиток комунікативних навичок і вмінь, на засвоєння основних правил та особливостей алгоритму технік спілкування з клієнтом.

В процесі роботи було уточнено і розкрито поняття спілкування та його особливості в роботі дизайнера. Також під час тренінгу було акцентовано увагу на такі питання як:

· особливості алгоритму проведення бесіди,

· уміння розуміти та використовувати інформацію вербальної і невербальної мови в процесі спілкування,

· використання технік та прийомів активного слухання,

· уміння ставити відкриті та уточнюючі запитання,

· алгоритм дій на етапі вияву потреб клієнта,

· створення позитивної атмосфери в процесі спілкування.

Учасники тренінгу мали змогу за допомогою психодіагностики визначити свій основний тип поведінки при взаємодії з іншими, зрозуміти типологію своєї особистості та особистості клієнта. Студентам вдалось долучитись до вивчення психологічних технік та на практиці застосувати набуті знання в процесі проведення бесіди (інтерв’ю) в ролі клієнта та дизайнера-консультанта.

Проведення тренінгу засвідчило розуміння актуальності якісного обслуговування та необхідності проведення професійної діяльності, опираючись на принципи відкритості, ввічливості та відповідальності. Все це викликало інтерес майбутніх фахівців з дизайну щодо розвитку власної професійної ідентичності та використання психологічних знань в практичній діяльності.

25а

25б  25в  25г

Учасниками навчально-пізнавальної конференція «Забуті сторінки: видатні українські науковці в галузі інформатики» були студенти І курсу спеціальності «Початкова освіта», мета якої дослідить білі плями історії становлення науки інформатики в Україні та внесок українських вчених в розвиток інформатики та інформаційних технологій. Теми виступів:

1. Олександр Миколайович Щукарьов та створена професором "машина логічного мислення" (доповідач Чижова Вікторія).

2. Першовідкривач фізичних ефектів, покладених в основу транзистора, Вадим Євгенович Лашкарьов (доповідач Головата Діана).

3. Принципи будови ЕОМ - Сергія Олексійовича Лебедєва чи нейманівські? (доповідач Албу-Букатарь Антоніна).

4. БЕСМ - швидкодіюча машина в Європі 1956 р. (доповідач Стрелюк Вікторія).

5. Віктор Михайлович Глушков - мозковий і енергетичний центр лабораторії обчислювальної техніки Інституту математики Академії наук УРСР (доповідач Гох Валерія).

Модератори заходу – викладачі ЦК економіко-математичних дисциплін Марченко Т.І., Станжур Т.Г.

26а  26б

26в

Журі зі складу викладачів циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту підвели підсумки та відзначили кращі студентські роботи конкурсу «Математика в ребусах», мета якого засобами ігрової діяльності популяризувати словник математичних термінів, спонукати студентів до розвитку уяви та формування навичок творчого мислення, вміння інтегрувати знання з мови, музики та образотворчого мистецтва.

Переможцем конкурсу стала Грачова Олена, студентка групи ММмс-1-14-4.0д, яка нагороджена грамотою Університетського коледжу.

27а

З нагоди святкування Дня Європи в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся культурно-масовий захід КВЕСТ на тему: «Європейська культурна спадщина». Мета заходу: активізувати пізнавальну діяльність студентів до вивчення історії, культури, побуту, звичаїв та традицій Європейських держав, а також підготувати студентів до успішної самореалізації в умовах європейської інтеграції та світової глобалізації, утвердження спільних європейських цінностей. Напередодні викладачем циклової комісії природничих дисциплін Мальцевою Л.В. для студентів І курсу всіх спеціальностей була проведена інформаційно – просвітницька робота. КВЕСТ передбачав такі етапи:

- конкурс реферативних робіт «Європейський Союз» та «Європейські країни»;

- вікторина «Національно – культурні традиції, звичаї та обряди народів Європи»;

- презентації «Віртуальні подорожі до Європейських країн».

У рамках КВЕСТУ працювали творчі майстерні, інформаційні та ігрові станції, а також інтерактивний стенд опитування, де кожен бажаючий мав змогу залишити свої побажання та власні думки на тему «Україна – країна Європейських цінностей».

28а  28б  28в

28г  28д  28е

14-16 травня 2015

Упродовж трьох днів за ініціативи циклової комісії музики та хореографії в актовій залі Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка проходив Другий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва “Кампанела”. Конкурс передбачав такі номінації: фортепіано; оркестрові інструменти (струнно-смичкові, народні, духові); вокал (академічний, народний, естрадний; вокал-бандура).

Мета фестивалю-конкурсу:

- збереження і розвиток традицій вокального та інструментального мистецтв;

- підвищення художнього рівня та удосконалення виконавської майстерності юнацтва;

- виявлення найбільш талановитих учасників конкурсу для подальшого навчання у мистецьких ВНЗ України.

Категорії учасників:

1 категорія – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

2 категорія – дитяча Академія мистецтв, школи мистецтв, ДМШ, будинки творчості дітей та юнацтва.

У конкурсі взяли участь 138 учасників. Це студенти музичних та музично-педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, учні дитячої Академії мистецтв, шкіл мистецтв м. Києва, вихованці Дитячо-юнацького центру Дарницького району м. Києва (зразковий ансамбль української пісні “Зозуленька”), учні ДМШ Києва, Ірпіня, Обухова, Вишневого, Бучі, Любара.

Конкурсні виступи оцінювала авторитетна комісія у складі:

ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА ЖУРІ – Братко Марія Василівна, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;

ГОЛОВА ЖУРІ – Полянський В’ячеслав Анварович, заслужений діяч мистецтв України, професор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;

ЧЛЕНИ ЖУРІ:

Куликова Катерина Володимирівна , ст. викладач НМАУ ім. П.І. Чайковського;

Мережко Юлія Валеріївна , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;

Цимбал Сергій Вікторович , викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;

Бойчук Катерина Петрівна , артистка вищої категорії Національного камерного ансамблю “Київські солісти”;

Чаглій Віталій Олександрович , випускник НМАУ ім. П.І. Чайковського, артист (класична гітара).

29а  29в

29б  29г

 

 

 

  

2014 рік

 

Звіт про проведені заходи в рамках тижня науки 

Круглий стіл на тему: «Духовне виховання особистості через пізнання творчої спадщини Б.Д. Грінченка»

15.05. 2014 року на базі Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка був проведений круглий стіл на тему «Духовне виховання особистості через пізнання творчої спадщини Б.Д. Грінченка». Студенти  поглибили свої знання про творчість Бориса Грінченка присвячену дітям, ознайомились з різноманітністю та складністю людських почуттів, духовних переживань дитини у  творах письменника.

1  2  3  4

Презентація науково-методичних розробок творів Т.Шевченка в дитячому читанні

19.05. 2014 року студенти побували на презентації науково-методичних розробок творів Т.Шевченка в дитячому читанні, де познайомилися з творами автора, що вивчаються учнями початкових класів. Крім цікавих фактів з біографії митця, студенти познайомилися з різними варіантами подачі нового матеріалу учням, а також переглянули фрагменти уроків по творам Шевченка в молодшій школі. 

5  6   7  8  9

 

Науково-методичний семінар на тему: «Розвиток емоційної сфери молодших школярів у процесі музичного виховання»

12.05.2014 викладачами Мельник О.П., Куцан О.Г. та студентами четвертого курсу спеціальності «Музичне мистецтво» було організовано та проведено науково-методичний семінар на тему: «Розвиток емоційної сфери молодших школярів у процесі музичного виховання».

        

Круглий стіл на тему: «Педагогічні погляди видатних представників музичного мистецтва XIX-XX ст. щодо професійної підготовки музиканта-педагога»

14.05.2014 викладачами Скляр О.О., Теряєвою Л.А. та студентами третього курсу спеціальності «Музичне мистецтво» був проведений круглий стіл на тему: «Педагогічні погляди видатних представників музичного мистецтва XIX-XX ст. щодо професійної підготовки музиканта-педагога».

У своїх доповідях студенти висвітлили актуальні проблеми існуючих систем музичного виховання та підкріпили їх цікавими музичними прикладами.

            

 

Конференція «Архітектура і біоніка»

14 травня 2014 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках Тижня науки цикловою комісією образотворчого мистецтва та дизайну було проведено конференцію на тему: «Архітектура і біоніка».

Організатор заходу – Кормакова Т.Л. Учасники – студенти ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Образотворче мистецтво» та «Дизайн»: Мокренко Людмила, Погорілий Анатолій, Рода Марина, Байбарза Марія.

На конференції були представлені дослідження студентів оформлені у презентаціях, де висвітлювалась творча діяльність архітекторів та дизайнерів голландської групи "Ди Стиль", німецької школи "Баухауз", радянських конструктивістів, француза Корбюз`є, фіна Аалто, бразильця Німейєра, японеця Кондзо Танго

ФОТО 10  ФОТО 12  ФОТО 13

16 травня 2014 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка проходив другий день I міського фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА».

17 травня 2014 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка проходив третій день I міського фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА».

                   

26 травня було проведено лекцію-диспут на світоглядну тему:

«Проблема світоглядного вибору в освіті і науці. Гіпотези щодо походження життя і людини на Землі»

Решетинський Валерій Миколайович – кандидат технічних наук, фахівець з електроакустики, ультразвукової техніки і біоніки, Президент Інституту ґенези життя та Всесвіту.

Під час лекції було продемонстровано  фрагменти фільмів «Клітина», «Шлях до людини». На занятті було звернено увагу на співставлення еволюційної і креаційної гіпотез походження життя і людини.

14  15