Невідємною складовою реалізації соціально-гуманітарної роботи є організаційно-методичне та адміністративне забезпечення, пріоритети яких спрямовані на задоволення потреб і запитів науково-педагогічного та студентського колективів Університету.

Основою організаційно-методичного та адміністративного забезпечення соціально-гуманітарної роботи єтакі пріоритетні напрями:

  • підтримка в Університеті та навколо нього відкритого соціокультурного середовища, спрямованого на формування позитивного іміджу Університету;

  • утвердження національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовності до участі у суспільно-корисній діяльності київської громади;

  • дотримання та розвиток традицій, корпоративної культури Університету;

  • соціально-психологічна, педагогічна підтримка студентів, сприяння їхній адаптації до вимог навчально-виховного процесу, формування у свідомості молоді переваг здорового способу життя;

  • впровадження у свідомість молоді переваг здорового способу життя;

  • організація дозвілля студентів, пошук його нових напрямів і форм реалізації;

  • взаємодія із студентським самоврядуванням;

  • спрямування кураторів на актуальні питання розвитку сучасної молодої людини, а також розуміння духовних засад культури грінченківців;

  • реалізація соціального проекту «З Києвом і для Києва»;

  • виконання рекомендацій, листів та розпоряджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту тощо.