Навантаження науково-педагогічних працівників

26 березня 2015 р. Вчена рада Київського університету імені Бориса Грінченка , відповідно до статті 56, частина 2, абзац 3 Закону України “Про вищу освіту”, ухвалила рішення щодо навчального навантаження науково-педагогічних працівників у 2015/2016 н.р. Встановлено такі обсяги навантаження: 

  • асистент – 600 годин;
  • викладач – 600 годин;
  • старший виклад – 600 годин;
  • доцент, кандидат наук – 600 годин; 
  • професор, доктор наук – 550 годин.

 

Мінімальний обов’язковий обсяг навчального навантаження завідувача кафедри, професора (доцента) у наступному навчальному році становитиме 450 (500) годин.

Вчена рада Університету керувалася принципом справедливості та прагненням зберегти сприятливий для роботи мікроклімат в колективі.