Виплата заробітної плати за квітень місяць співробітникам Університету

Шановні колеги!

У зв’язку з введенням воєнного стану на території України згідно з Указом Президента від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виникли тимчасові труднощі з фінансуванням заробітної плати.

Так, фінансування на оплату праці за квітень місяць складає 60 % від запланованого місячного фонду оплати праці.

Виплата заробітної плати за квітень місяць співробітникам Університету буде включати обов’язкові виплати, а саме: посадовий оклад з доплатами та надбавками відповідно до чинного законодавства (надбавка за вислугу років, за науковий ступінь, вчене та почесне звання). Стимулюючі та матеріальні виплати, зокрема надбавка за складність та напруженість у квітні місяці нараховуватись не буде.

Київський університет імені Бориса Грінченка вживає всіх можливих та залежних від нього заходів для забезпечення виплати заробітної плати працівникам своєчасно та в повному обсязі.