Сертифікація ЕНК

В Університеті Грінченка сертифікація ЕНК відбувається відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ від 29.10.2020 № 674).

Під час сертифікації здійснюється три експертизи ЕНК: фахова, експертиза ресурсів та технічна.

Процедура проведення фахової експертизи включає такі кроки:

Перший крок. Призначення деканом факультету/директором ФКУ експертів зі складу НПП/ПП кафедр/циклових комісій (не менше 2-х осіб, які є співробітниками різних кафедр/циклових комісій; один з яких має розроблений і сертифікований ЕНК). За згодою можуть залучатися фахівці з інших структурних підрозділів Університету та/або освітніх, наукових установ.

Другий крок. Надання автором ЕНК запрошення експертам із посиланням на ЕНК та паролем доступу. Автор ЕНК має самостійно зарахувати 2-х експертів на курс (інструкція зарахування).

Третій крок. Здійснення онлайн-експертизи призначеними експертами із наданням висновку через форму «Фахова експертиза». Після опублікування наказу щодо сертифікації цього ЕНК, експерт може відрахувати себе з курсу самостійно.

Інформуємо, що процес сертифікації є відкритим і відображається у вільному для перегляду документі (при авторизації в корпоративному акаунті) на окремих сторінках відповідно місяцю.

Перегляд результатів фахової експертизи доступний за посиланням.

Експертизу ресурсів здійснює помічник з ІКТ декана факультету/ директора ФКУ.

Звертаємо увагу, що ЕНК розробляється з дисциплін навчального плану. З окремих змістових модулів (модулів, тем) навчальної дисципліни ЕНК не розробляється.

Навчальна дисципліна має бути забезпечена одним ЕНК. На сертифікацію подається єдиний оригінальний ЕНК. Інші, створені за рахунок відмінностей у розподілі годин між видами аудиторної та позааудиторної роботи, в тому числі для заочної форми, вважаються копією ЕНК, про що зазначається в короткому описі до ЕНК.

Продовження статусу сертифікованого ЕНК (пролонгація) відбувається відповідно до рішення кафедри та за підтримки керівництва факультету/ ФКУ за умови актуальності ЕНК у поточному навчальному році. Дані вносяться у відкритий документ та подаються списком у документі Подання ЕНК для продовження статусу сертифікованого (пролонгація) за підписом завідувача кафедри, заступника декана факультету/директора ФКУ та декана факультету/директора ФКУ.

Для консультацій та уточнень звертайтеся до помічника з ІКТ декана факультету /директора ФКУ.

За необхідності консультації співробітників НДЛ цифровізації освіти зареєструйтеся завчасно.

Корисні посилання: