Інформація про акредитовані спеціальності / освітні програми

 

Інформація про акредитовані спеціальності / освітні програми станом на 01.09.2021

Шифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію спеціальності/ освітньої програми

Інформація про сертифікат

Строк дії сертифіката

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

01 Освіта/Педагогіка

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187350 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

 

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187351 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

 

 

016 Спеціальна освіта

Логопедія

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11003448 від 25.02.2019

01.07.2022

 

 

 

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

 

 

 

Тренерська діяльність з обраного виду спорту

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

 

 

 

Фітнес та рекреація

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

 

 

 

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Ведучий телевізійних програм

 

(Набір з 2021/2022 навч. року)

неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

 

022 Дизайн

Графічний дизайн

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010935 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010934 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

 

024 Хореографія

Хореографія (за видами)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми         

№ 1512 від 21.05.2021

01.07.2026

 

 

 

025 Музичне мистецтво

Сольний спів

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Інструментальне виконавство (фортепіано)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

 

Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1946 від 30.06.2021  

01.07.2026

 

 

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 372 від 16.06.2020

16.06.2025

 

 

 

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1377 від 29.04.2021

01.07.2026

 

 

 

 

035 Філологія

Спеціалізація

«Українська мова та література»

Українська мова та література

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

035 Філологія

Спеціалізація

«Германські мови та літератури

(переклад включно

Мова і література (англійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Мова і література (німецька)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

 

01.07.2026

 

 

Переклад

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)»

Мова і література (іспанська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Мова і література (італійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Мова і література (французька)

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Східні мови та літератури (переклад включно)»

 

Мова і література (китайська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Мова і література (японська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Практична психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Консультаційна психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Психологія бізнесу та управління

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

051 Економіка

Економіка міста. Урбаністика

неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2021/2022 навч. рік

 

052 Політологія

Політологія

неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2021/2022 навч. рік

 

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1776 від 11.06.2021

01.07.2026

 

 

 

Реклама і зв’язки з громадськістю

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1526 від 21.05.2021

01.07.2026

 

 

Видавнича справа та редагування

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1858 від 22.06.2021

01.07.2026

 

 

Міжнародна журналістика

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187363 від 02.08.2017

01.07.2021

 

Термін подання на акредитацію – 2022/2023 навч. рік

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 328 від 26.05.2020

26.05.2025

 

 

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1354 від 08.04.2021

01.07.2026

 

 

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1759 від 11.06.2021

01.07.2026

 

 

11 Математика та статистика

111 Математика

Математика

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11003449 від 25.02.2019

01.07.2022

 

 

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11006865 від 18.01.2019

01.07.2026

 

 

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 335 від 26.05.2020

26.05.2025

 

 

22 Охорона здоров’я

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11005856 від 20.11.2018

01.07.2023

 

 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Соціальна педагогіка

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Соціальна адвокація

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Суспільні комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1565 від 21.05.2021

01.07.2026

 

 

Регіональні студії

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1659 від 11.06.2021

01.07.2026

 

 

293 Міжнародне право

Міжнародне право

неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2021/2022 навч. рік

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007588 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

 

Педагогіка середньої освіти

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007589 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

 

Корпоративна освіта та розвиток персоналу

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11005857 від 20.11.2018

01.07.2026

 

 

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189049 від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Педагогіка і методика дошкільної освіти

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189049 від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189050 від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Педагогіка і методика початкової освіти

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189050 від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

016 Спеціальна освіта

Логопедія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007590 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

016 Спеціальна освіта

Втручання при аутизмі

 

(Набір з 2021/2022 навч. року)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1191688 від 25.09.2017

01.07.2022

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007591 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

 

 

Тренерська діяльність та спортивна підготовка

 

(Набір з 2021/2022 навч. року)

Сертифікат про акредитацію спеціальності

НД № 1187370 від 02.08.2017

01.07.2025

 

 

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007592 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Прогнозування моди

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1040 від 18.12.2020

01.07.2026

 

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007593 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

024 Хореографія

Хореографія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11002770 від 20.06.2018

01.07.2023

 

 

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007595 від 08.01.2019

01.07.2024

 

025 Музичне мистецтво

Сольний спів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007594 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11002771 від 20.06.2018

01.07.2023

 

 

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11008924 від 12.06.2019

01.07.2024

 

 

 

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11002831 від 20.06.2018

01.07.2023

 

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Українська мова та література»

 

Українська мова та література

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Літературна творчість

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007598 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Українська мова і література, зарубіжна література

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Зарубіжна література та світова художня культура

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - англійська

Мова і література (англійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - німецька

Мова і література (німецька)

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - англійська

Переклад (англійська мова)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - іспанська

Мова і література (іспанська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007601 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - італійська

Мова і література (італійська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007600 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - французька

Мова і література (французька)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007597 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - китайська

Мова і література (китайська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007596 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - японська

Мова і література (японська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007599 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Практична психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007602 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Екстремальна та кризова психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1175 від 29.01.2021

01.07.2026

 

 

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007607 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Медіа-комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007606 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Реклама і зв’язки з громадськістю

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007605 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Видавнича справа і редагування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007604 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Контент-продюсування цифрових медіапроєктів

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189053 від 07.08.2017

01.07.2021

 

Термін подання на акредитацію – 2021/2022 навч. рік

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007608 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

073 Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007609 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Управління  закладом освіти (за рівнями)

 

неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2021/2022 навч. рік

Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1993 від 20.07.2021

01.07.2027

 

 

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007611 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

11 Математика та статистика

111 Математика

Математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007612 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформаційно-аналітичні системи

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11005858 від 20.11.2018

01.07.2026

 

 

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 113 від 16.01.2020

13.01.2025

 

 

22 Охорона здоров’я

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

(без спеціалізації)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 78 від 26.12.2019

23.12.2024

 

 

Фізична терапія

(спеціалізація 227.01 Фізична терапія)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1058 від 28.12.2020

 

23.12.2024

 

 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007614 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Соціальна педагогіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007615 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Моніторинг і оцінка соціальних програм

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1191690 від 25.09.2017

01.07.2022

 

Термін подання на акредитацію – 2021/2022 навч. рік

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Державне управління

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 100 від 26.12.2019

23.12.2024

 

 

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Суспільні комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11002773 від 20.06.2018

01.07.2023

 

 

Регіональні студії

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11002772 від 20.06.2018

01.07.2023

 

 

 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти

 

01 Освіта/Педагогіка

 

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1296 від 22.03.2021

01.07.2026

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 786 від 19.11.2020

01.07.2026

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2022/2023 навч. рік

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче та  декоративне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1272 від 01.03.2021

01.07.2026

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1271 від 01.03.2021

01.07.2026

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Релігієзнавство

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1273 від 01.03.2021

01.07.2026

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1214 від 03.02.2021

01.07.2026

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1270 від 01.03.2021

01.07.2026

035 Філологія

 

Філологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 784 від 19.11.2020

01.07.2026

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2022/2023 навч. рік

053 Психологія

Психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1106 від 29.01.2021

01.07.2026

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

Кібербезпека

неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2022/2023 навч. рік

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1107 від 29.01.2021

01.07.2026