Інформація про акредитовані спеціальності / освітні програми

 

Інформація про акредитовані спеціальності / освітні програми станом на 01.07.2023

Шифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію спеціальності/ освітньої програми

Інформація про сертифікат

Строк дії сертифіката

Найменування органу акредитації

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

01 Освіта/

Педагогіка

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187350 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187351 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

016 Спеціальна освіта

Логопедія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 3559 від 23.06.2022

01.07.2027

 

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Тренерська діяльність з обраного виду спорту

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Фітнес та рекреація

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Ведучий телевізійних програм

 

(Набір розпочато у 2021/2022 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

 

 

022 Дизайн

Графічний дизайн

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010935 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010934 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Цифрове етномистецтво

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010934 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

024 Хореографія

Хореографія (за видами)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1512 від 21.05.2021

01.07.2026

 

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Сольний спів

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

Інструментальне виконавство (фортепіано)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1946 від 30.06.2021 

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 372 від 16.06.2020

16.06.2025

 

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1377 від 29.04.2021

 

01.07.2026

 

 

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Спеціалізація

«Українська мова та література»

Українська мова та література

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

 

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно), перша - англійська

 

Мова і література (англійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

Переклад

(англійська мова)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - німецька

Мова і література (німецька)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

 

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - іспанська

Мова і література (іспанська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - італійська

Мова і література (італійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - французька

Мова і література (французька)

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - китайська

Мова і література (китайська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - японська

Мова і література (японська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка міста. Урбаністика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 3541 від 23.06.2022

01.07.2027

 

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

052 Політологія

Політологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 4265 від 28.04.2023

01.07.2028

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

053 Психологія

Практична психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Міністерство освіти і науки України

Консультаційна психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Міністерство освіти і науки України

Психологія бізнесу та управління

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Міністерство освіти і науки України

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1776 від 11.06.2021

01.07.2026

 

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Реклама і зв’язки з громадськістю

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1526 від 21.05.2021

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Видавнича справа та редагування

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1858 від 22.06.2021

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Міжнародна журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 4472 від 02.06.2023

01.07.2028

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5302 від 04.07.2023

26.05.2025

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 328 від 26.05.2020

26.05.2025

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1354 від 08.04.2021

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1759 від 11.06.2021

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

11 Математика та статистика

111 Математика

Математика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 3340 від 20.05.2022

01.07.2027

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11006865 від 18.01.2019

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

 

(Набір розпочато у 2022/2023 навч. році)

 

Неакредитована

 

 

Термін подання на акредитацію – 2025/2026 навч. рік

 

 

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5301 від 04.07.2023

26.05.2025

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 335 від 26.05.2020

26.05.2025

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

22 Охорона здоров’я

227 Терапія та реабілітація (спеціалізація 227.01 Фізична терапія)

Фізична терапія, ерготерапія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5303 від 04.07.2023

01.07.2028

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 4544 від 02.06.2023

01.07.2028

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

 

01.07.2029

 

 

Міністерство освіти і науки України

Соціальна педагогіка

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Міністерство освіти і науки України

Соціальна адвокація

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

01.07.2029

 

 

Міністерство освіти і науки України

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Суспільні комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1565 від 21.05.2021

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Регіональні студії

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1659 від 11.06.2021

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

293 Міжнародне право

Міжнародне право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 4368 від 19.05.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка середньої освіти

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007589 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Корпоративна освіта та розвиток персоналу

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11005857 від 20.11.2018

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

0світній дизайн і коучинг в освіті дорослих

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11005857 від 20.11.2018

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189049 від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189050 від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

016 Спеціальна освіта

Логопедія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007590 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Втручання при аутизмі

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 3794 від 19.12.2022

01.07.2028

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Стратегії і практики інклюзивного навчання

Неакредитована

Термін подання на акредитацію - 2024/025 навч. рік

 

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007591 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Тренерська діяльність та спортивна підготовка

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності

НД № 1187370 від 02.08.2017

01.07.2025

 

 

Міністерство освіти і науки України

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007592 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Прогнозування моди

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1040 від 18.12.2020

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007593 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

024 Хореографія

Хореографія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5282 від 30.06.2023

01.07.2033

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007595 від 08.01.2019

01.07.2024

 

Міністерство освіти і науки України

025 Музичне мистецтво

Сольний спів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007594 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5164 від 28.06.2023

01.07.2028

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11008924 від 12.06.2019

01.07.2024

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 4367 від 19.05.2023

01.07.2033

 

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Спеціалізація «Українська мова та література»

 

Українська мова та література

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

Літературна творчість

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007598 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Українська мова і література, зарубіжна література

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

Зарубіжна література та світова художня культура

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

Прикладна філологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - англійська

 

Мова і література (англійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

Переклад (англійська мова)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - німецька

Мова і література (німецька)

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052

від 07.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - іспанська

Мова і література (іспанська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007601 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - італійська

Мова і література (італійська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007600 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - французька

Мова і література (французька)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007597 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - китайська

Мова і література (китайська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007596 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - японська

Мова і література (японська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007599 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Міжнародна економіка

 

(Набір розпочато в 2023/2024 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

 

 

052 Політологія

Політичні технології та консультування

 

(Набір розпочато у 2022/2023 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2023/2024 навч. рік

 

 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Практична психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007602 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Екстремальна та кризова психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1175 від 29.01.2021

01.07.2026

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007607 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Медіа-комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007606 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Реклама і зв’язки з громадськістю

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007605 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Видавнича справа і редагування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007604 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Контент-продюсування цифрових медіапроєктів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 3041 від 29.03.2022

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Міжнародні медіа та цифрові комунікації

(Набір розпочато в 2023/2024 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію - 2024/2025 навч. рік

 

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11016991 

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007608 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

073 Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007609 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Управління  закладом освіти (за рівнями)

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 2484 від 17.12.2021

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1993 від 20.07.2021

01.07.2027

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007611 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

11 Математика та статистика

111 Математика

Математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007612 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформаційно-аналітичні системи

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11005858 від 20.11.2018

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5299 від 04.07.2023

13.01.2025

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 113 від 16.01.2020

13.01.2025

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

22 Охорона здоров’я

227 Фізична терапія

(спеціалізація 227.01 Фізична терапія)

Фізична терапія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1058 від 28.12.2020

 

23.12.2024

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

227 Терапія та реабілітація

(спеціалізація 227.01 Фізична терапія)

Фізична терапія

Неакредитована

 

Термін подання на акредитацію - 2024/2025 навч. рік

 

 

 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007614 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Соціальна педагогіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

УК № 11007615 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Моніторинг і оцінка соціальних програм

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 3102 від 20.04.2022

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

28 Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Державне управління

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 100 від 26.12.2019

23.12.2024

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Суспільні комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 4371 від 19.05.2023

01.07.2033

 

 

Міністерство освіти і науки України

Регіональні студії

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 4372 від 19.05.2023

01.07.2033

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти

 

01 Освіта/

Педагогіка

 

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1296 від 22.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 786 від 19.11.2020

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 4951 від 20.06.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче та  декоративне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1272 від 01.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1271 від 01.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Релігієзнавство

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1273 від 01.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1214 від 03.02.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1270 від 01.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

 

Філологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 784 від 19.11.2020

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5174 від 28.06.2028

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

053 Психологія

Психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1106 від 29.01.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

Кібербезпека

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5300 від 04.07.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

125 Кібербезпека

Кібербезпека

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 5055 від 20.06.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1107 від 29.01.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти