Інформація про акредитовані спеціальності / освітні програми

 

Інформація про акредитовані спеціальності / освітні програми Київського столичного університету імені Бориса Грінченка станом на 01.07.2024

Шифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію спеціальності/ освітньої програми

Інформація про сертифікат

Строк дії сертифіката

Найменування органу акредитації

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

01 Освіта/

Педагогіка

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019098 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019099 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

016 Спеціальна освіта

Логопедія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7266 від 28.03.2024

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019100 від 28.02.2024

01.07.2025

Міністерство освіти і науки України

Тренерська діяльність з обраного виду спорту

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019100 від 28.02.2024

01.07.2025

Міністерство освіти і науки України

Фітнес та рекреація

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019100 від 28.02.2024

01.07.2025

Міністерство освіти і науки України

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Ведучий телевізійних програм

(Набір розпочато у 2021/2022 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

022 Дизайн

Графічний дизайн

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019101 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019102 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Образотворче мистецтво

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019102 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Цифрове етномистецтво

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019102 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

024 Хореографія

Хореографія (за видами)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№7233 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Сольний спів

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019103 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Спів

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019103 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Фортепіано

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019103 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Інструментально-оркестрове виконавство

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019103 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Інструментальне виконавство (фортепіано)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019103 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019103 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

026 Сценічне мистецтво

Акторське мистецтво драматичного театру і кіно

Сертифікат про акредитаціюспеціальностіУК № 11019119 від 04.04.2024

01.07.2025

Міністерство освіти і науки України

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7247 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7249 від 27.03.2024

16.06.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7235 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Спеціалізація

«Українська мова та література»

Українська мова та література

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно), перша - англійська

Мова і література (англійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Переклад

(англійська мова)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - німецька

Мова і література (німецька)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація« Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - іспанська

Мова і література (іспанська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація« Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - італійська

Мова і література (італійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація« Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - французька

Мова і література (французька)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - китайська

Мова і література (китайська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - японська

Мова і література (японська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - корейська

Мова і література (корейська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019104 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка міста. Урбаністика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7239 від 27.03.2024

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

052 Політологія

Політологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7245 від 27.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

053 Психологія

Практична психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019105 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Консультаційна психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019105 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Психологія бізнесу та управління

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019105 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Соціальна психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019105 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7248 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Реклама і зв’язки з громадськістю

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7237 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Видавнича справа та редагування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7240 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Міжнародна журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7241 від 27.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Медіапродюсування

(Набір розпочато у 2024/2025 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2027/2028 навч. рік

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7262 від 28.03.2024

26.05.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7262 від 28.03.2024

26.05.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7242 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

075 Маркетинг

Маркетинг та цифрові комунікації

(Набір розпочато у 2024/2025 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2027/2028 навч. рік

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7246 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

11 Математика та статистика

111 Математика

Математика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7243 від 27.03.2024

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019106 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

(Набір розпочато у 2022/2023 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2025/2026 навч. рік

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7265 від 28.03.2024

26.05.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7265 від 28.03.2024

26.05.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

22 Охорона здоров’я

227 Терапія та реабілітація

(спеціалізація 227.01 Фізична терапія)

Фізична терапія, ерготерапія

Сертифікат про акредитацію

освітньої програми

№ 7264 від 28.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

Сертифікат про акредитацію

освітньої програми

№ 7264 від 28.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019107 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Соціальна педагогіка

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019107 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Соціальна адвокація

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019107 від 28.02.2024

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Регіональні студії

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7238від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Суспільні комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7236 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

293 Міжнародне право

Міжнародне право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7244 від 27.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Корпоративна освіта та розвиток персоналу

Сертифікат про акредитацію спеціальності

УК № 11019108 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих

Сертифікат про акредитацію спеціальності

УК № 11019108 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності

УК № 11019109 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності

УК № 11019110 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

016 Спеціальна освіта

Логопедія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8874 від 25.06.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Втручання при аутизмі

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7225 від 27.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Стратегії і практики інклюзивного навчання

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8630 від 29.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Тренерська діяльність та спортивна підготовка

Сертифікат про акредитацію спеціальності

УК № 11019111 від 28.02.2024

01.07.2025

Міністерство освіти і науки України

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8870 від 25.06.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Комунікаційний дизайн і територіальна айдентика

(Набір розпочато у 2024/2025 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2025/2026 навч. рік

Прогнозування моди

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7219 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8451 від 28.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

024 Хореографія

Хореографія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7210 від

27.03.2024

01.07.2033

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8460 від 28.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Сольний спів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8459 від 28.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7209 від

27.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8465 від 28.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7207 від 27.03.2024

01.07.2033

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Спеціалізація «Українська мова та література»

Українська мова та література

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019112 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Літературна творчість

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7212 від 27.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Зарубіжна література та світова художня культура

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019112 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Прикладна філологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019112 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Біографістика і текстологія

(міждисциплінарна; додаткова спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019112 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - англійська

Мова і література (англійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019112 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Переклад (англійська мова)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019112 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - німецька

Мова і література (німецька)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019112 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація« Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - іспанська

Мова і література (іспанська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8467 від 28.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Спеціалізація« Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - італійська

Мова і література (італійська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8468 від 28.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Спеціалізація« Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - французька

Мова і література (французька)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8496 від 28.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - китайська

Мова і література (китайська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7215 від 27.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - японська

Мова і література (японська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7214 від 27.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Міжнародна економіка

(Набір розпочато в 2023/2024 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

052 Політологія

Політичні технології та консультування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7217 від 27.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Практична психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8119 від 16.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Екстремальна та кризова психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7228 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Сімейна психологія

(Набір розпочато в 2024/2025 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2025/2026 навч. рік

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8897 від 25.06.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Медіакомунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8898 від 25.06.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Реклама і зв’язки з громадськістю

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8896 від 25.06.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Контент-продюсування цифрових медіапроєктів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7211 від 27.03.2024

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Міжнародні медіа та цифрові комунікації

(Набір розпочато в 2023/2024 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7198 від 26.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

073 Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 8115 від 16.05.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7203 від 27.03.2024

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Управління закладом освіти

(за рівнями)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7205 від 27.03.2024

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7218 від 27.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

11 Математика та статистика

111 Математика

Математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7213 від 27.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформаційно-аналітичні системи

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11019113 від 28.02.2024

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7261 від 28.03.2024

13.01.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

22 Охорона здоров’я

227 Терапія та реабілітація

(спеціалізація 227.01 Фізична терапія)

Фізична терапія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7208 від 27.03.2024

23.12.2024

01.07.2025

(продовжено термін дії)

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Моніторинг і оцінка соціальних програм

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7216 від 27.03.2024

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Соціальна педагогіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7201 від 27.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7206 від 27.03.2024

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

28 Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Державне управління

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7084 від 26.02.2024

23.12.2024

01.07.2025

(продовжено термін дії)

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Регіональні студії

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7202 від 27.03.2024

01.07.2033

Міністерство освіти і науки України

Суспільні комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7204 від 27.03.2024

01.07.2033

Міністерство освіти і науки України

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти

01 Освіта/

Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7220 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7229 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7224 від 27.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче та декоративне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7234 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7232 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Релігієзнавство

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7222 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7231 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7227 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Філологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7226 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7230 від 27.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

053 Психологія

Психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7221 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2025/2026 навч. рік

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

Інформаційна безпека держави

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7263 від 28.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

125 Кібербезпека

Інформаційна безпека держави

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7263 від 28.03.2024

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 7223 від 27.03.2024

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

 

Інформація про акредитовані спеціальності / освітні програми Київського університету імені Бориса Грінченка станом на 31.12.2023

Шифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію спеціальності/ освітньої програми

Інформація про сертифікат

Строк дії сертифіката

Найменування органу акредитації

 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

01 Освіта/

Педагогіка

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187350 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187351 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

016 Спеціальна освіта

Логопедія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3559 від 23.06.2022

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

Міністерство освіти і науки України

Тренерська діяльність з обраного виду спорту

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

 

 

Міністерство освіти і науки України

Фітнес та рекреація

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189047 від 07.08.2017

01.07.2025

Міністерство освіти і науки України

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Ведучий телевізійних програм

(Набір розпочато у 2021/2022 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

 

022 Дизайн

Графічний дизайн

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11010935 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11010934 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Цифрове етномистецтво

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010934 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

024 Хореографія

Хореографія (за видами)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1512 від 21.05.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Сольний спів

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

Інструментальне виконавство (фортепіано)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187355 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1946 від 30.06.2021 

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 372 від 16.06.2020

16.06.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1377 від 29.04.2021

 

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Спеціалізація

«Українська мова та література»

Українська мова та література

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

 

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно), перша - англійська

 

Мова і література (англійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Переклад

(англійська мова)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - німецька

Мова і література (німецька)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

 

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - іспанська

Мова і література (іспанська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - італійська

Мова і література (італійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - французька

Мова і література (французька)

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - китайська

Мова і література (китайська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - японська

Мова і література (японська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187360 від 02.08.2017

01.07.2026

 

 

Міністерство освіти і науки України

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка міста. Урбаністика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3541 від 23.06.2022

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

052 Політологія

Політологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 4265 від 28.04.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

053 Психологія

Практична психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Консультаційна психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Психологія бізнесу та управління

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010936 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1776 від 11.06.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Реклама і зв’язки з громадськістю

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1526 від 21.05.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Видавнича справа та редагування

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1858 від 22.06.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Міжнародна журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 4472 від 02.06.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5302 від 04.07.2023

26.05.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 328 від 26.05.2020

26.05.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1354 від 08.04.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

075 Маркетинг

Маркетинг та цифрові комунікації

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2027/2028 навч. рік

 

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1759 від 11.06.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

11 Математика та статистика

111 Математика

Математика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3340 від 20.05.2022

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11006865 від 18.01.2019

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

(Набір розпочато у 2022/2023 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2025/2026 навч. рік

 

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5301 від 04.07.2023

26.05.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 335 від 26.05.2020

26.05.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

22 Охорона здоров’я

227 Терапія та реабілітація (спеціалізація 227.01 Фізична терапія)

Фізична терапія, ерготерапія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5303 від 04.07.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 4544 від 02.06.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Соціальна педагогіка

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

Соціальна адвокація

Сертифікат про акредитацію спеціальності  УК № 11010933 від 19.12.2019

01.07.2029

Міністерство освіти і науки України

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Суспільні комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1565 від 21.05.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Регіональні студії

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1659 від 11.06.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

293 Міжнародне право

Міжнародне право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 4368 від 19.05.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка середньої освіти

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007589 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Корпоративна освіта та розвиток персоналу

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11005857 від 20.11.2018

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

0світній дизайн і коучинг в освіті дорослих

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11005857 від 20.11.2018

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189049 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189050 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

016 Спеціальна освіта

Логопедія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007590 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Втручання при аутизмі

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3794 від 19.12.2022

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Стратегії і практики інклюзивного навчання 

(Набір розпочато в 2023/2024 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію - 2024/025 навч. рік

 

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007591 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Тренерська діяльність та спортивна підготовка

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1187370 від 02.08.2017

01.07.2025

Міністерство освіти і науки України

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007592 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Прогнозування моди

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1040 від 18.12.2020

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007593 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

024 Хореографія

Хореографія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5282 від 30.06.2023

01.07.2033

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007595 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

025 Музичне мистецтво

Сольний спів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007594 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5164 від 28.06.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11008924 від 12.06.2019

01.07.2024 

Міністерство освіти і науки України

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 4367 від 19.05.2023

01.07.2033

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

Спеціалізація «Українська мова та література»

 

Українська мова та література

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 189052 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Літературна творчість

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 6663 від 26.12.2023

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Українська мова і література, зарубіжна література

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189052 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Зарубіжна література та світова художня культура

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189052 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Прикладна філологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189052 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - англійська

 

Мова і література (англійська)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189052 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

Переклад (англійська мова)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1189052 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Германські мови та літератури

(переклад включно)», перша - німецька

Мова і література (німецька)

Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД № 1189052 від 07.08.2017

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - іспанська

Мова і література (іспанська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007601 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - італійська

Мова і література (італійська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007600 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

Спеціалізація «Романські мови та літератури

(переклад включно)», перша - французька

Мова і література (французька)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007597 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - китайська

Мова і література (китайська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 6670 від 26.12.2023

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

«Східні мови та літератури

(переклад включно)», перша - японська

Мова і література (японська)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 6669 від 26.12.2023

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Міжнародна економіка

(Набір розпочато в 2023/2024 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2024/2025 навч. рік

 

052 Політологія

Політичні технології та консультування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 6433 від 14.12.2023

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Практична психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007602 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Екстремальна та кризова психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1175 від 29.01.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007607 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Медіа-комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007606 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Реклама і зв’язки з громадськістю

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007605 від 08.01.2019

01.07.2024

 

 

Міністерство освіти і науки України

Контент-продюсування цифрових медіапроєктів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3041 від 29.03.2022

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Міжнародні медіа та цифрові комунікації

(Набір розпочато в 2023/2024 навч. році)

Неакредитована

Термін подання на акредитацію - 2024/2025 навч. рік

 

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11016991 від 03.07.2023

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
№ 6452 від 14.12.2023

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

073 Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007609 від 08.01.2019

01.07.2024

Міністерство освіти і науки України

Управління  закладом освіти (за рівнями)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 2484 від 17.12.2021

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1993 від 20.07.2021

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

08 Право

081 Право

Право

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 6717 від 26.12.2023

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

11 Математика та статистика

111 Математика

Математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 6498 від 14.12.2023

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформаційно-аналітичні системи

Сертифікат про акредитацію спеціальності УК № 11005858 від 20.11.2018

01.07.2026

Міністерство освіти і науки України

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5299 від 04.07.2023

13.01.2025

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 113 від 16.01.2020

13.01.2025

 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

22 Охорона здоров’я

227 Терапія та реабілітація

(спеціалізація 227.01 Фізична терапія)

Фізична терапія

Неакредитована

Термін подання на акредитацію - 2024/2025 навч. рік

 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 6809 від 26.12.2023

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Соціальна педагогіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 6808 від 26.12.2023

01.07.2029

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Моніторинг і оцінка соціальних програм

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3102 від 20.04.2022

01.07.2027

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Державне управління

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 100 від 26.12.2019

23.12.2024

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Суспільні комунікації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 4371 від 19.05.2023

01.07.2033

Міністерство освіти і науки України

Регіональні студії

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 4372 від 19.05.2023

01.07.2033

Міністерство освіти і науки України

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1296 від 22.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 786 від 19.11.2020

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 4951 від 20.06.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче та  декоративне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1272 від 01.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1271 від 01.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Релігієзнавство

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1273 від 01.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

032 Історія та археологія

Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1214 від 03.02.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

033 Філософія

Філософія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1270 від 01.03.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

035 Філологія

 

Філологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 784 від 19.11.2020

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5174 від 28.06.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

053 Психологія

Психологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

№ 1106 від 29.01.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2025/2026 навч. рік

 

08 Право

081 Право

Право

Неакредитована

Термін подання на акредитацію – 2027/2028 навч. рік

 

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

Інформаційна безпека держави

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5300 від 04.07.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

125 Кібербезпека

Інформаційна безпека держави

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5055 від 20.06.2023

01.07.2028

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1107 від 29.01.2021

01.07.2026

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти