Переведення на місця регіонального (державного) замовлення