Архів

Дата: 29 червня 2017 р.
Місце проведення: вул. М.Тимошенка, 13-б, ауд. 227 (Зала Вченої ради)
Початок: о 12.00 

Дата проведення: 21 червня 2017 р.

Час проведення: 10:00 – 11:30

Місце проведення: вул. М. Тимошенка, 13-Б, ауд. 407

 

Шановні колеги! Запрошуємо 21 червня 2017 р. о 10:00 відвідати науково-практичний семінар «Оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015 та використання міжнародних стилів в оформленні списків літератури».

На семінарі розглядатимуться наступні питання:

 • види бібліографічних посилань;
 • особливості формування бібліографічних посилань і правила їх розміщення в документах;
 • оформлення посилань у наукових працях згідно з новим стандартом;
 • особливості використання міжнародних стилів при оформленні списків літератури.

Семінар буде цікавий бібліотекарям, представникам редакцій наукових видань, головам, заступникам та секретарям спеціалізованих вчених рад, науковцям, викладачам, докторантам, аспірантам та студентам.


Семінар проводять:

Опришко Тетяна Сергіївна, директор Бібліотеки, кандидат наук із соціальних комунікацій та Гузенко Сніжана Іванівна, бібліотекар.

Бажаючих відвідати семінар просимо до 20.06 (до 14.00) заповнити реєстраційну форму.

Додаткова інформація за тел.: 485-21-99 (Тетяна Сергіївна)

 

Шановні колеги-грінченківці!

У рамках Школи проектного менеджменту Університету Грінченка запрошуємо підвищити кваліфікацію з проектного менеджменту за варіативним е-модулем «Розвиток освітньої, наукової колаборації та проектного менеджменту через ІК-інструменти», який був розроблений у рамках міжнародного проекту «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)» Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange Scheme).

Навчання за цим модулем буде спрямоване на підвищення рівня компетентності науково-педагогічних працівників Університету в галузі освітньої й наукової комунікації, колаборації та управління проектами шляхом упровадження у професійну діяльність ІК-інструментів.

В основу концепції курсу покладено практико-орієнтований підхід – 80% навчального матеріалу спрямовано на тренування практичних навичок та компетентностей шляхом виконання прикладних завдань та самостійної роботи з організації освітньої та наукової співпраці.

Програмні компетентності курсу включають:

 • володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, розповсюдження інформації, навичками роботи з цифровими технологіями як засобом організації наукової колаборації та комунікації;
 • здатність працювати в команді та організовувати командну роботу з інформаційними даними у глобальних комп’ютерних мережах;
 • проектування навчальних завдань з організації співпраці студентів та для вирішення навчальних задач;
 • використання різних типів ІК-інструментів для організації онлайн-навчання, взаємодії, співпраці;
 • створення і використання різних моделей співпраці відповідно до мети за допомогою ІК-інструментів;
 • оцінювання ефективності організації співпраці;
 • здатність здійснювати збір, аналіз і опрацювання даних, необхідних для вирішення поставлених дослідницьких завдань;
 • розробку освітніх та наукових проектів;
 • готовність виявляти та використовувати у ході наукової колаборації найбільш ефективні ІК-інструменти, добирати ефективні шляхи і рішення, спиратися на коректні оцінки й раціонально надавати перевагу кращим із можливих альтернатив;
 • моніторинг та оцінку проектів;
 • організацію і координацію наукового партнерства та взаємодії.

У результаті проходження варіативного е-модуля слухачі зможуть:

 • розвинути загальні уявлення про напрями і перспективи застосування колаборації в освітній діяльності;
 • опанувати добір, оцінку, застосування інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній і науковій співпраці;
 • розвинути навички організації навчальної співпраці за допомогою ІК-інструментів;
 • розвинути навички організації наукової колаборації та проектного менеджменту засобами ІК-інструментів;
 • підвищити компетентність із моделювання та впровадження навчальних та наукових проектів.

 

Кількість кредитів : 4

Кількість годин : 120

Період навчання: з 6 червня 2017 до 26 червня 2017 р.

Максимальна кількість учасників: 30

Програма курсу

 

Автори курсу:

Н.В.Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Т.Л.Лях, заступник директора з наукової роботи Інституту людини Університету Грінченка, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;

Р.К. Махачашвілі, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Університету Грінченка, доктор філологічних наук, доцент;

О.Г. Кузьмінська, зав. кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування, кандидат педагогічних наук, доцент;

І.П. Воротникова, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

 

Для проходження варіативного е-модуля з проектного менеджменту потрібно заповнити реєстраційну форму до 12.00 06 червня (вівторок).

 

Дата: 15 червня 2017 р.

Місце проведення: вул. М.Тимошенка, 13-б, ауд. 227 (Зала Вченої ради)

Початок: о 10.00 

01 червня День захисту дітей

 

Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Сім'я і дитина - це споконвічні цінності, які сповідує український народ, будуючи свою державність та розвиваючи власну культуру.

Турбота про дітей, усвідомлення пріоритетності їх інтересів над інтересами дорослих мають стати філософією нашого життя.

Бажаємо миру і злагоди кожній дитині, кожній родині, усій Україні! Наснаги і мудрості батькам, педагогам, дорослим, серця яких сповнені любові до дітей.

 

План заходів