Подання статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

Поділитися

Кінцевий термін прийому рукописів: 10 березня 2022 року
Контакти: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-б, к. 410, тел: (044) 426-84-05, сайт журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

 

 

Подання статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання статей до №1, 2022 р. наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика».

Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 164328 від 28.12.2019).

Науковий журнал входить до реферативних та наукометричних баз: DOAJ; ERIH PLUS; Ulrichsweb; EBSCO; Index Copernicus; BASE; ResearchBib; DRJI; Google Scholar; WorldCat; MIAR; EuroPub; Eurasian Scientific Journal Index; InfoBase Index; Open Ukrainian Citation Index; Бібліометрика української науки.

DOI: 10.28925/1609-8595.

 
Створено: 11/02/2022 16:40