Конференція трудового колективу Університету 30 січня 2018 р.

Конференція трудового колективу Університету 30 січня 2018 р.

30 січня 2018 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

  

 

30 січня 2018 року до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, наказу ректора від 10.01.2018 року № 07 «Про скликання Конференції трудового колективу університету» в актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулася Конференція трудового колективу Університету.

Відкрив засідання її голова – Фелікс Львович Левітас, завідувач кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор, який повідомив, що на засідання Конференції трудового колективу прибуло 457 делегатів (загальна кількість обраних – 501 особа), які представляють усі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування. Фелікс Львович виконує обов’язки голови протягом двох років, тому вирішив скласти власні повноваження. На посаду голови Конференції було одноголосно обрано Новохатька Леоніда Михайловича, завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики, доктора історичних наук, професора, який далі вів засідання.

У роботі Конференції трудового колективу також взяла участь представник Власника – Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), член Наглядової ради Університету.

 

Порядок денний Конференції:

1. Про новий склад постійно діючої президії Конференції трудового колективу Університету.

Доповідач: О.Ф.Трухан

2. Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України В.О. Огнев’юка за 2017 рік.

3. Про Стратегію (Програму) розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018-2022 роки.

Доповідач: В.О.Огнев’юк

4. Про висунення кандидатур на відзначення державними нагородами.

Доповідач: Л.М.Новохатько

5. Обрання виборних представників від структурних підрозділів до складу Вченої ради Університету.

Доповідач: Н.М.Віннікова

6. Про результати рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Університету “Лідер року – 2017”.

Ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Віктор Олександрович Огнев’юк виступив зі Звітом за 2017 р. та Стратегією (Програмою) розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018-2022 роки.

Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за 2017 р. 

В обговоренні звіту взяли участь: Фіданян Олена Григорівна , директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), член Наглядової ради Університету; Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Лях Тетяна Леонідівна, заступник директора Інституту людини з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту; Жильцов Олексій Борисович, проректор з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; Подольська Світлана, віце-президент Студентського парламенту; Василенко Світлана Василівна, заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти; Русавський Юрій Андрійович, головний інженер ремонтно-будівельного відділу; Дудар Ольга Володимирівна, доцент кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук; Новохатько Леонід Михайлович, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики, доктора історичних наук, професор, голова Трудового колективу Університету.

 

Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

1. Відповідно до п. 94 Статуту Університету обрати до складу постійно діючої президії 5 осіб, а саме:

1) Новохатька Леоніда Михайловича, завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, голову Конференції трудового колективу;

2) Анісімову Людмилу Вікторівну, вченого секретаря Університету (покласти обов’язки секретаря Конференції трудового колективу);

3) Подольську Світлану, віце-президента Студентського парламенту;

4) Турунцева Олександра Петровича, проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи;

5) Трухана Олександра Феодосійовича, голову Первинної профспілкової організації.

 

2. Схвалити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка за 2017 рік з оцінкою «задовільно».

2.1. Направити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка Власнику – Київській міській раді в особі її виконавчого органу – Київській міській державній адміністрації.

2.2. Затвердити пріоритетні напрями діяльності Університету.

Результати голосування: одноголосно

3. Затвердити Стратегію (Програму) розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018-2022 роки.

Результати голосування: одноголосно

4. Висунути кандидатури співробітників Університету на відзначення державними нагородами:

1) Віктора Михайловича Тетері, доцента кафедри академічного та естрадного вокалу Народний артист України;

2) Ольги Миколаївни Олексюк, завідувача кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктора педагогічних наук, професора Орден Княгині Ольги;

3) Людмили Леонідівни Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки, доктора педагогічних наук, професора Орден княгині Ольги;

4) Олексія Борисовича Жильцова, проректора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента – Заслужений працівник освіти України;

5) Наталію Вікторівну Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Заслужений працівник освіти України;

6) Михайла Федоровича Войцехівського, директора Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Орден “За заслуги” ІІІ ступеня .

Результати голосування: одноголосно

5. Обрати до складу Вченої ради Університету як виборних представників від структурних підрозділів:

1) Левітаса Фелікса Львовича, завідувача кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктора історичних наук, професора;

2) Бурячка Володимира Леонідовича, провідного наукового співробітника кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління, доктора технічних наук, професора;

3) Медвідь Тетяну Анатоліївну, завідувача кафедри хореографії Інституту мистецтв, кандидата мистецтвознавства.

Результати голосування: одноголосно

Наприкінці засідання відбулась урочиста церемонія вручення дипломів співробітникам Університету з найвищими балами за результатами рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Університету “Лідер року – 2017”.

З-поміж докторів та/або професорів:

За 1 місце

Ковбасенка Юрія Івановича, завідувача кафедри світової літератури Інституту філології (324 бали)

За 2 місце

Олексюк Ольгу Миколаївну, завідувача кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв (237 балів)

За 3 місце

Мельник Наталію Іванівну, доцента кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту (226 балів)

 

З-поміж кандидатів та/або доцентів:

За 1 місце

Лях Тетяну Леонідівну, доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (341 бал);

За 2 місце

1) Буйницьку Оксану Петрівну завідувача НДЛ Інформатизації освіти (286 балів)

2) Литвин Оксану Степанівну, завідувача кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління (280 балів)

3) Каблову Тетяну Борисівну, доцента кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв (276 балів)

4) Музику Олену Оксентівну, доцента кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту (258 балів)

5) Петрикову Оксану Петрівну, доцента кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв (256 балів)

За 3 місце

1) Неведомську Євгенію Олексіївну, доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту (247 балів)

2) Вембер Вікторію Павлівну, доцента кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління (244 бали)

3) Журавель Тетяну Василівну, доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (211 балів)

4) Медвідь Тетяну Анатоліївну, завідувача кафедри хореографії Інституту мистецтв (208 балів)

5) Глушак Оксану Михайлівну, доцента кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління (200 балів)

 

З-поміж НПП/НП без наукового ступеня та без вченого звання:

За 1 місце

Василенко Світлану Василівну, заступника завідувача з питань змісту та досліджень НДЛ Інформатизації освіти (286 балів)

За 2 місце

Ланіну Тетяну Олександрівну, старшого викладача кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв (235 балів)

На виконання наказу “Про преміювання працівників Університету за результатами рейтингового оцінювання” від 26.01.2018р. №100 к/тр переможцям встановлено премію за рахунок коштів спеціального фонду у розмірі:

За 1 місце – 3 посадових окладів

За 2 місце – 2 посадових окладів

За 3 місце – 1,5 посадового окладу

 

Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...
Конференція трудового колективу Університет...