Відбулася зустріч з аспірантами – вступниками 2020 року

Онлайн-марафон «Get Ready».

11 вересня  2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

Цього річ на навчання до аспірантури Університету на 13 освітньо-наукових програм (спеціальностей) вступило 50 осіб. Також Вчена рада Університету прийняла рішення про здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою 10 штатними науково-педагогічними та науковими співробітниками закладу.

Проректор з наукової роботи Наталія Віннікова привітала присутніх з долученням до наукової спільноти Університету Грінченка; ознайомила зі змістом основних нормативно-правових документів, які регламентують навчання в аспірантурі; зупинилась на правах та обов’язках аспірантів, особливостях організації освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, зокрема в умовах карантинних обмежень; акцентувала увагу на важливості дотримання академічної доброчесності та відповідальності за її порушення; підкреслила необхідність публікації результатів досліджень у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, та ознайомила з можливостями, які можна отримати через участь у програмах академічної мобільності. Вчений секретар Університету Людмила Анісімова поінформувала щодо алгоритму затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів Вченою радою Університету. Тетяна Опришко, директор бібліотеки Університету, презентувала ресурси, доступні на сайті та перелік послуг бібліотеки, якими можуть скористатися аспіранти, а саме: електронний каталог видань; електронний інституційний репозиторій; наукові фахові видання Університету, де можна оприлюднити результати власних досліджень; підбір журналів у Scopus/Web of Science; міжбібліотечний абонемент; перевірка робіт на плагіат (Unicheck, StrikePlagiarism); онлайн-замовлення літератури; робота у читальній залі бібліотеки у зручний для здобувачів час; оформлення УДК статей; редагування списків літератури за різними стилями; тематичний підбір джерел та багато іншої корисної інформації для здійснення наукових пошуків молодих вчених. Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, ознайомила з діяльністю Наукового товариства та запросила присутніх до співпраці. Завідувач аспірантури, докторантури Університету Оксана Плющик пояснила особливості оформлення і затвердження індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувача вищої освіти на третьому (освітньо-наукому) рівні вищої освіти, користування корпоративною поштою; ознайомила з вибірковими дисциплінами та механізмом їх обрання, а також зупинилася на важливих питаннях організації освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Під час зустрічі аспіранти та здобувачі підписали декларацію про дотримання академічної доброчесності.

 

Матеріали надано: НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Відбулася зустріч з аспірантами – вступника...
Відбулася зустріч з аспірантами – вступника...
Відбулася зустріч з аспірантами – вступника...
Відбулася зустріч з аспірантами – вступника...
Відбулася зустріч з аспірантами – вступника...
Відбулася зустріч з аспірантами – вступника...
Відбулася зустріч з аспірантами – вступника...
Відбулася зустріч з аспірантами – вступника...