Міжнародний семінар

DSC030763-4 листопада 2011 р.

Міжнародний семінар "Освітологія як новий напрямок інтегрованого дослідження освіти"

3-4 листопада 2011 року у Вищій педагогічній школі Спілки польських вчителів (м. Варшава, Польща) відбувся україно-польський науковий семінар "Освітологія як новий напрямок інтегрованого дослідження освіти".

Участь у семінарі від Київського університету імені Бориса Грінченка взяли:

Ректор Віктор Огнев'юк. Виступ "Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти"

Проректор з наукової роботи Людмила Хоружа. Виступ "Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість"

Проректор з науково-методичної, інноваційної та міжнародної діяльності Світлана Калашнікова. Виступ "Концепція лідерства в управлінні освітніми системами"

Завідувач НДЛ освітології Світлана Сисоєва. Виступ "Освіта як об'єкт дослідження"

Аспірант Юлія Даценко. Виступ "Освітологічні акценти освітньої політики"

Під час семінару також були обговорені напрямки співробітництва між Вищою педагогічною школою Спілки польських вчителів та Київським університетом імені Бориса Грінченка.