Методологічний семінар “Реалізація компетентнісного підходу в багатопрофільній університетській освіті”

IMG_701430 листопада 2011 року

о 15.00

вул. Воровського, 18/2, зала засідань (ауд. 207)

Методологічний семінар “Реалізація компетентнісного підходу в багатопрофільній університетській освіті”

 

У рамках виконання загальноуніверситетської наукової теми “Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти” 30 листопада 2011 року відбувся методологічний семінар “Реалізація компетентнісного підходу в багатопрофільній університетській освіті”.

Учасниками семінару були завідувачі кафедр і заступники директорів з наукової роботи навчально-наукових структурних підрозділів Університету.
З доповідями і презентаціями виступили: С. О.Сисоєва, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Університету, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді “Технологія реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах багатопрофільного університету”) та Н.А.Побірченко, провідний науковий співробітник НДЛ освітології Університету, доктор психологічних наук, професор (“Компетентнісний підхід в управлінській діяльності завідувача кафедри”).
У ході семінару відбулося активне обговорення учасниками оприлюднених доповідей.