ТОП-200 Україна

У рейтингу «ТОП-200 Україна» діяльність закладів вищої освіти оцінюється за допомогою інтегрованого індексу, який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання, експертних оцінок якості, а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних. Інтегрований індекс містить три комплексні складові: індекси якості науково-педагогічного потенціалу, індекс якості навчання та індекс міжнародного визнання.

Усього для формування зазначених індексів використовується 24 індикатори прямого виміру з сумарною вагою 80%, показник інформаційних ресурсів (якість та функціональна повнота веб-сайтів університетів) — 5% і експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 15% . 

Вихідні дані для визначення рейтингу були надані безпосередньо університетами та отримані з незалежних Web - ресурсів.  

 top 200 viz 2021

Порівняльна діаграма зміни позиції Університету Грінченка в рейтингу «ТОП-200 Україна»
протягом 2013 - 2021 р.р.