Рейтинг U-Multirank використовує багатовимірний підхід, який дозволяє порівнювати результати діяльності закладів вищої освіти у п’яти вимірах діяльності: викладання та навчання, дослідження, передача знань, міжнародна орієнтація та регіональна взаємодія.

При побудові рейтингу отримуються дані з різних джерел:

  • наукометричної бази даних Web of Science;
  • патентної бази даних PATSTAT;
  • національних баз даних;
  • результатів опитувань студентів університетів-учасників;
  • даних самих університетів.

 

2022 рік

У 2022 році у рейтингу U-Multirank Київський університет імені Бориса Грінченка піднявся на 24 позиції та посів 42 місце з-поміж 93 ЗВО України, представлених у рейтингу.

U Multirank 2022

Переглянути рейтинг

2021 рік

У 2021 році у рейтингу U-Multirank Київський університет імені Бориса Грінченка посів 66 місце з-поміж 79 ЗВО України, представлених у рейтингу.

U Multirank 2021

Переглянути рейтинг

За інформацією www.umultirank.org, www.euroosvita.net