Конференція трудового колективу Університету 24 грудня 2015 р.

У четвер, 24 грудня 2015 року, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, наказу ректора № 551 від 26.11.2015 року «Про скликання Конференції трудового колективу університету» в актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулося засідання трудового колективу Університету.

Відкрила засідання Конференції трудового колективу її голова, Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, яка наголосила, що на засідання Конференції трудового колективу прибуло 454 делегати, які представляють всі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування.

В роботі засідання Конференції трудового колективу також взяли участь представники Власника – Старостенко Г.В., заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту, голова Наглядової ради Університету, та Фіданян О.Г., директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва; Гуцал В.О., народний артист України, художній керівник та головний диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України, член Наглядової ради Університету.

Порядок денний Конференції:

1. Про вибори членів лічильної комісії.

2. Про утворення постійно діючої президії Конференції трудового колективу.

3. Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України Огнев’юка Віктора Олександровича за 2015 рік.

4. Про затвердження Положення про Вчену раду Університету.

5. Про затвердження положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

6. Про внесення змін і доповнень до Колективного договору.

7. Про склад комісії з трудових спорів.

8. Про зміни у складі Наглядової ради.

9. Про висунення кандидатур на відзначення державними нагородами.

Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

1. Затвердити склад лічильної комісії (7 осіб), а саме:

1) Безпалько Ольга Володимирівна – директор Інституту людини, доктор педагогічних наук, професор;

2) Віцан Ірина Борисівна – заступник головного бухгалтера;

3) Зінська Тетяна Володимирівна – заступник директора з наукової роботи Інституту мистецтв, кандидат мистецтвознавства;

4) Обушний Сергій Миколайович – доцент кафедри фінансів та економіки Інституту суспільства, кандидат економічних наук;

5) Руда Лариса Володимирівна – начальник навчального відділу Гуманітарного інституту;

6) Сізоненко Катерина – голова Cтудентського наукового товариства, студентка IV курсу Педагогічного інституту;

7) Якунін Ярослав Юрійович – завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти та технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат хімічних наук, доцент.

2. Затвердити персональний склад постійно діючої президії Конференції трудового колективу:

1) Анісімова Людмила Вікторівна – вчений секретар Університету, кандидат філологічних наук;

2) Гейхман Зоя Леонідівна – заступник директора Університетського коледжу з навчально-методичної роботи;

3) Левітас Фелікс Львович – завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор;

4) Семеняка Ганна Миколаївна – начальник експлуатаційно-технічного відділу навчального корпусу №2;

5) Турунцев Олександр Петрович – проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи;

6) Трухан Олександр Феодосійович – голова первинної профспілкової організації, кандидат педагогічних наук;

7) Юрганова Анастасія – президент Студентського парламенту.

2.1. Обрати головою Конференції трудового колективу Левітаса Фелікса Львовича, завідувача кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктора історичних наук, професора.

3. Схвалити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка за 2015 рік з оцінкою «задовільно».

3.1.Направити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка за 2015 рік Власнику – Київській міській раді в особі її виконавчого органу (Київській міській державній адміністрації).

4. Затвердити Положення про Вчену раду Університету.

5. Затвердити Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

6. Затвердити зміни і доповнення до Колективного договору, виклавши пункт 5.15-1 у такій редакції:

Науковим співробітникам науково-дослідних лабораторій Університету, які мають науковий ступінь/вчене звання та за суміщенням посад здійснюють викладацьку роботу в Університеті обсягом не менше 150 годин на навчальний рік, може надаватися щорічна додаткова оплачувана відпустка.

Тривалість вищезазначеної додаткової відпустки не повинна перевищувати:

- 28 календарних днів на рік – для наукових співробітників, які мають науковий ступінь доктора наук/вчене звання професора;

- 14 календарних днів на рік – для наукових співробітників, які мають науковий ступінь кандидата наук/вчене звання доцента.

Невикористані у поточному календарному році дні вищезазначеної додаткової відпустки на наступний рік не переносяться та не підлягають грошовій компенсації. 

7. Затвердити склад комісії з трудових спорів, а саме:

1) Воронюк Галина Анатоліївна, методист науково-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту людини;

2) Даниленко Тетяна Анатоліївна, методист навчального відділу Інституту мистецтв;

3) Даценко Юлія Олександрівна, радник ректора з правових та кадрових питань Київського університету імені Бориса Грінченка;

4) Карпенко Анастасія Сергіївна, методист НМЦ досліджень, наукових проектів та програм;

5) Куземко Леся Валентинівна, доцент кафедри педагогіки і психології, Педагогічного інституту;

6) Левітас Фелікс Львович, голова конференції трудового колективу, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти;

7) Мащакевич Олег Мар’янович, викладач циклової комісії економіко-мтематичних дисциплін і менеджменту Університетського коледжу;

8) Найденова Поліна Олександрівна, начальник відділу кадрів Київського університету імені Бориса Грінченка;

9) Панченко Василь Васильович, помічник проректора з організаційних питань та АГР;

10) Руда Лариса Володимирівна, керівник навчального відділу Гуманітарного інституту;

11) Трухан Олександр Феодосійович, голова профкому, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти.

8. Затвердити зміни у складі Наглядової ради, а саме:

1) вивести з її складу Кузнєцову Ірину Вікторівну, члена правління Всеукраїнської рекламної коаліції, офіційного представника в Україні міжнародного фестивалю креативності Cannes Lions (Канські Леви), члена Громадської ради при Київській міській державній адміністрації, та Нанаєву Тетяну Василівну, голову комітету Модернізації та інформатизації освіти Громадської ради МОН України, члена правління АПІТУ (Асоціації ІТ компаній України), директора Intel з корпоративних справ та зв’язків з урядовими установами в Україні та СНД;

2) включити до складу Фіданян Олену Григорівну, директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва та Михайленка Владислава Олеговича, депутата Київської міської ради.

9. Підтримати запропоновані кандидатури на відзначення державними нагородами :

Народний художник України

- Буйгашева Алла Борисівна, доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, Заслужений художник України, член Національної спілки художників України. Стаж роботи 32 роки. В Університеті працює з 10.09.2008р.

Заслужений працівник освіти України

- Гейхман Зоя Леонідівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Університетського коледжу. Стаж роботи 42 роки. В Університеті працює з 01.08.1985 р.

- Ковбасенко Юрій Іванович, завідувач кафедри світової літератури Гуманітарного інституту, кандидат філологічних наук, професор. Стаж роботи 36 років. В Університеті працює з 23.04.1991 р.

- Бондарева Олена Євгенівна, директор Гуманітарного інституту, доктор філологічних наук, професор. Стаж роботи 21 рік. В Університеті працює з 01.09.2008 р.

- Турунцев Олександр Петрович, проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи. Стаж роботи 39 років. В Університеті працює з 25.07.2007 р.

- Авраменко Олександр Миколайович, доцент кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти. Стаж роботи 22 роки. В Університеті працює з 01.04.1997 р.

Заслужений художник України

- Крюкова Ганна Олексіївна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, член Національної спілки художників України. Стаж роботи 8 років. В Університеті працює з 19.01.2010 р.

Заслужений діяч мистецтв України

- Касьянов Валентин Васильович, старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв. Стаж роботи 44 роки В Університеті працює з 21.08.1979 р.

Нагородження Орденом Свободи

- Яременко Василь Васильович, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії грінченкознавства, кандидат філологічних наук, професор. Стаж роботи 57 років. В Університеті працює з 15.01.2013 р.

Нагородження Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня

- Бєлєнька Ганна Володимирівна, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор. Стаж роботи 34 роки. В Університеті працює з 01.09.2010р.

В обговоренні головного питання Конференції трудового коллективу – звіту Ректора Огнев’юка Віктора Олександровича взяли участь: Старостенко Ганна Вікторівна, заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту, голова Наглядової ради Університету; Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, завідувач кафедри германської філології Гуманітарного інституту, доктор філологічних наук, професор; Голованов Сергій Олександрович, доцент кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства, кандидат педагогічних наук; Івашньова Світлана Володимирівна, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук; Куземко Леся Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук; Свириденко Наталія Сергіївна, народна артистка України, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв; Юрганова Анастасія, голова Студентського парламенту Університету; Цибулько Інна Олександрівна, викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, молодший науковий співробітник НДЛ культури лідерства, кандидат психологічних наук; Бондарева Олена Євгенівна, директор Гуманітарного інституту, доктор філологічних наук, професор; Головчанська Оксана Василівна, голова циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту Університетського коледжу; Гуцал Віктор Омельянович, народний артист України, художній керівник та головний диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України, член Наглядової ради Університету.

Голова лічильної комісії Обушний Сергій Миколайович, доцент кафедри фінансів та економіки Інституту суспільства, кандидат економічних наук, повідомив, що делегатам Конференції було роздано 454 бюлетені, в урні виявилося 452 бюлетені.

Результати голосування про оцінку звіту (діяльності) ректора:

«Задовільно» – 423 ос.;

«Незадовільно» – 22 ос.;

«Недійсних бюлетенів» – 7 шт.

Проводив та закрив засідання, після обрання головою Конференції трудового колективу, Фелікс Львович Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор.