Конференція трудового колективу Університету 28 січня 2021 р.

Конференція трудового колективу Університету 28 січня 2021 р.

28 січня 2021 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

28 січня 2021 р. відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, наказу ректора «Про скликання Конференції трудового колективу університету» від 22.12.2020 №810 відбулася Конференція трудового колективу Університету у дистанційному форматі.

У роботі Конференції взяли участь 500 делегатів (загальна кількість обраних – 501 особа), які представляють усі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування. Реєстрація відбулася шляхом заповнення Google-форми.

Порядок денний Конференції:

  1. Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України В.О.Огнев’юка  за 2020 рік.
  2. Про висунення кандидатур на відзначення державними нагородами.
  3. Обрання виборних представників до складу Вченої ради Університету від Інституту мистецтв та Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Звіт за 2020 р. ректора Віктора Олександровича Огнев’юка, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України було завчасно оприлюднено на сайті Університету.

В обговоренні звіту взяли участь 53 делегати, зокрема: Паламар Світлана Павлівна, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту; Погребняк Інга Василівна, доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики; Шпак Віктор Іванович, професор кафедри видавничої справи Інституту журналістики; Мельник Ганна Мирославівна, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин; Дятленко Наталія Михайлівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти;  Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту; Руснак Ірина Євгеніївна, директор Інституту філології; Андрєєв Віталій Миколайович, заступник декана з наукової роботи Історико-філософського факультету; Бондаренко Лариса Анатоліївна, заступник директора з наукової роботи Інституту мистецтв; Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління; Нос Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Фахового коледжу “Універсум”; Мартинчук Олена Валеріївна, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини; Опришко Тетяна Сергіївна, директор Бібліотеки Університету; Дець Ірина Петрівна, перший віцепрезидент Студентського парламенту Університету, студентка Інституту філології, які  запропонували звіт ректора за 2020 р. затвердити, а діяльність (роботу) В.О.Огнев’юка на посаді ректора визнати задовільною.

За результатами таємного голосування (шляхом заповнення Google-форми) Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

  1. Схвалити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка за 2020 рік з оцінкою «задовільно».

Результати таємного голосування щодо оцінки діяльності (роботи) ректора В.О.Огнев’юка, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, за 2020 рік:

Google-форму для голосування надіслано 499 делегатам, які зареєструвалися на Конференцію.

У голосуванні взяли участь 499 осіб.

«Задовільно» – 498

«Незадовільно» – 1

Відповідно до п.51.5 Статуту Університету звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка буде відправлено Засновнику – Київській міській раді в особі її виконавчого органу – Київській міській державній адміністрації.

За результатами відкритого голосування (шляхом заповнення Google-форми) Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

  1. Схвалити кандидатури на відзначення державними нагородами:

Орденом «За заслуги» І ступеня

ОГНЕВ’ЮКА Віктора Олександровича, доктора філософських наук, професора, заслуженого працівника освіти України, дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України, ректора Університету;

ЯРЕМЕНКА Василя Васильовича, кандидата філологічних наук, професора, провідного наукового співробітника кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології

Почесне звання “Заслужений журналіст України”

АНГЕЛОВІЙ Мар’яні Степанівні, завідувачу НВМ тележурналістики Інституту журналістики;

Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”

ВІДЕЙКУ Михайлу Юрійовичу, доктору історичних наук, старшому науковому співробітнику, завідувачу НДЛ археології Історико-філософського факультету;

Почесне звання “Заслужений працівник освіти України”

ГОРБЕНКО Галині Василівні, кандидату педагогічних, доценту, директору Інституту журналістики.

  1. Відповідно до ст.36 Закону України “Про вищу освіту”, пп. 60.13, 61, 62, 96.5 Статуту Університету та пп. 2.2–2.4, 2.8 Положення про Вчену раду Університету, на підставі рішень зборів трудового колективу Інституту мистецтв від 12 січня 2021 р. (протокол №1) та Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 15 січня 2021 р. (протокол №1) ввести до складу Вченої ради Університету виборних представників з числа науково-педагогічних працівників:

ІВАЩЕНКА Сергія Миколайовича, професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, доктора медичних наук, професора;

СВИРИДЕНКО Наталію Сергіївну, професора кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв, кандидата мистецтвознавства, доцента, народного артиста України.