Засідання ректорату 28 березня 2016 р.

IMG_085528 березня 2016 р
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

 

 

 

28.03.2016 року відбулося чергове засідання ректорату.

Під час роботи ректорату присутніми було заслухано завідувача відділу соціологічних досліджень НДЛ культури лідерства Тягло К. О. зі звітом про результати соціологічного дослідження «Практика вживання української мови студентами як чинник засвоєння корпоративної культури Університету». З урахуванням результатів дослідження ректоратом було прийнято рішення запропонувати студентам і викладачам університету безкоштовні курси для вдосконалення рівня володіння українською мовою.

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи О. Б. Жильцов та головний бухгалтер І. А. Босенко доповіли про стипендіальне забезпечення в Університеті. Ректоратом ухвалено рішення розробити відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» положення про виплату академічних стипендій студентам згідно з рейтингом, складеним за результатами навчання.

Н. В. Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, повідомила про розроблення проекту Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка «Лідер року» і запропоновувала колегам долучитися до його обговорення та висловити свої пропозиції. Ухвалили винести зазначений проект положення на розгляд Вченої ради Університету в квітні.

В. О. Огнев’юк, ректор Університету, наголосив на необхідності провести моніторинг щодо ефективності використання технічного обладнання й програмного забезпечення в Університеті та дав відповідні доручення.