Наші видання

 

Спадщина Грінченка

 

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Педагогічна спадщина. Кн. 1 / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; упорядкув., комент., прим. О. М. Мислива, А. І. Мовчун, В. В. Яременко; вступ. слово В. О. Огнев’юка; передм. В. В. Яременка. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — ХХХ с.: іл.

ISBN 978-617-658-000-3.

ISBN 978-617-658-001-0 (Кн. 1).

Зібрання творів Б. Д. Грінченка (1863–1910) друкується на виконання постанови ВР України від 04.07.2012 р. і приурочене до 150-літнього ювілею від дня його народження.

Розпочинають багатотомник дві книги «Педагогічної спадщини» Б. Грінченка. Перша з них складається з трьох розділів, у яких у хронологічному порядку подано статті, що вийшли друком у галицьких часописах, «Земському збірнику Чернігівської губернії» та російській пресі. Матеріали дають уявлення про стан української освіти в кінці ХІХ — першому десятилітті ХХ ст., у публікаціях піднімаються питання розвитку української мови, навчання і національного виховання в українських школах, характеризується становище тогочасного вчителя. Упорядниками додано примітки та коментарі.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів і широкого загалу читачів.

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Педагогічна спадщина. Кн. 2 / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; упоряд. О. М. Мислива, А. І. Мовчун, В. В. Яременко; комент., прим. В. В. Яре-мен ка. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — 424 с. : іл.

ISBN 978–617–658–000–3.

ISBN 978–617–658–002–7 (Кн. 2).

Зібрання творів Б. Д. Грінченка (1863–1910) друкується на виконання постанови ВР України від 04.07.2012 р. і приурочене до 150-літнього ювілею від дня його народження.

Друга книга «Педагогічної спадщини» Б. Грінченка складається з трьох розділів, у яких подано статті, що вийшли друком у російській пресі, газетах «Громадська Думка», «Рада» та журналі «Нова Громада», а також рецензії на різні видання. Матеріали дають уявлення про стан української освіти в першому десятилітті ХХ ст., у публікаціях порушуються питання розвитку української мови, освіти, культури, національного виховання в українських школах, характеризується становище тогочасного вчителя. Упорядниками додано примітки та коментарі.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів і широкого загалу читачів.

УДК 37(477) “19” (081)

ББК 74.03(4Укр)6 Я44

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Народопросвітня спадщина. Кн. 1 / Б.  Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд. О. В. Бурко, А. І. Мовчун, В. В. Яременко ; голов. ред. ради, кер. проекту В. О. Огнев’юк ; вступ. слово В. О. Огнев’юк ; передм., ­комент., прим. А. І. Мовчун. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2014. — 544 с. : іл.

ISBN 978-617-658-004-1

ISBN 978-617-658-003-4 (Кн. 1)

До першої книги «Народопросвітня спадщина» включено статті Б. Грінченка про популярну літературу кінця ХІХ — початку ХХ ст., його оповідання, перекази, життєписи і нариси для народного читання.

Народопросвітні твори Б. Грінченка є повчальними зразками популярної літератури і сьогодні.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів і широкого загалу читачів.

УДК 37(477)«18/19»(081)

ББК 74.03(4Укр)52я44

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Народопросвітня спадщина. Кн. 2 / Б. Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд. О. В. Бурко, А. І. Мовчун, В. В. Яременко ; кер. проекту, голов. ред. ради В. О. Огнев’юк ; передм. В. В. Яременка ; комент., прим. А. І. Мовчун. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015. — 408 с. : іл.

ISBN 978-617-658-004-1

ISBN 978-617-658-005-8 (Кн. 2)

До другої книги «Народопросвітня спадщина» включено статті Б. Грінченка про того-часну народну літературу та його твори про відомих людей для народного читання, а та-кож науково-популярні оповідання для дітей.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів і широкого загалу читачів.

УДК 37(477)«18/19»(081)

ББК 74.03(4Укр)52я44

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Етнографічна спадщина. Кн. 1 / Б. Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд. О. М. Мислива, В. В. Яременко ; голова ред. ради, кер. проекту В. О. Огнев’юк ; вступ. слово В. О. Огнев’юка ; передм., комент., прим. В. В. Яременка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 656 с. : іл.

ISBN 978-617-658-014-0

ISBN 978-617-658-015-7 (Кн. 1)

До першої книги «Етнографічної спадщини» Б. Д. Грінченка увійшли 1-й та 2-й випуски «Этнографических материалов, собранных в Черниговской и соседних с ней губерниях» (1895–1896). Вперше перевидаються через 120 років після публікації в «Земском сборнике Черниговской губернии» й окремими відбитками. Етнографія в ХІХ — на почат­ку ХХ ст. була найрозвиненішою народознавчою наукою, що відігравала значну державотворчу й націєтворчу роль, через що більшовицькою ідеологією була фактично знищена: знята з наукових і навчальних програм, із плану наукових перевидань.

Для широкого кола зацікавлених у вивченні українського народознавства, зокрема народних вірувань, народної мудрості, світогляду, моралі, побуту, звичаїв, традицій, обрядовості.

УДК 37:39(477)(081)

ББК 74.03:63.5(4Укр)52я431

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Етнографічна спадщина. Кн. 2 / Б. Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд. О. М. Мислива, В. В. Яременко ; голова ред. ради, кер. проекту В. О. Огнев’юк. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2016. — 784 с. : іл.

ISBN 978-617-658-014-0

ISBN 978-617-658-021-8 (Кн. 2)

До другої книги «Етнографічної спадщини» Б.Д. Грінченка увійшов 3-й випуск «Этнографических материалов, собранных в Черниговской и соседних с ней губерниях» (1899), що містить народні пісні. Вперше перевидаються через 120 років після публікації у «Земском сборнике Черниговской губернии» і окремими виданнями. Етнографія у ХІХ — на початку ХХ ст. була найрозвиненішою народознавчою наукою, що відігравала значну державотворчу і націєтворчу роль, через що більшовицькою ідеологією була фактично знищена: знята з наукових і навчальних програм, із плану наукових перевидань.

Для широкого кола зацікавлених у вивченні українського народознавства, зокрема народних вірувань, народної мудрості, світогляду, моралі, побуту, звичаїв, традицій, обрядовості.

УДК 39(477)(081)

ББК 63.5(4Укр)я43

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Етнографічна спадщина. Кн. 3 / Б. Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд. О. М. Мислива, В. В. Яременко ; голова ред. ради, кер. проекту В. О. Огнев’юк ; передм., прим. В. В. Яременка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 536 с. : іл.

ISBN 978-617-658-014-0

ISBN 978-617-658-033-1 (Кн. 3)

До третьої книги «Етнографічної спадщини» увійшла книга Б. Д. Грінченка «Из уст народа» (1900) як 4-й випуск «Этнографических материалов», а також енциклопедичні статті з етнографії та про етнографів, написані для «Большой энциклопедии» С. Южакова. Цінними, на думку упорядників, є додатки, які допоможуть студентам, аспірантам, викладачам у їхній роботі над працями Бориса Грінченка.

Для широкого кола зацікавлених у вивченні українського народознавства, зокрема народних вірувань, народної мудрості, світогляду, моралі, побуту, звичаїв, традицій, обрядовості.

УДК 39(477)(081)

ББК 63.5(4Укр)я43

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Фольклористична спадщина. Кн. 1 / Б. Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд. О. В. Бурко, А. І. Мовчун, В. В. Яременко ; ­голова ред. ради, кер. проекту В. О. Огнев’юк ; вступ. слово В. О. Огнев’юка ; передм. В. В. Яременка ; комент., прим. А. І. Мовчун. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2018. — ___ с.

ISBN 978-617-658-014-0

ISBN 78-617-658-050-8 (Кн. 1)

Перша книга «Фольклористичної спадщини» містить фундаментальні наукові праці Б. Грінченка з фольклористики — «Литература украинского фольклора. 1777–1900. Опыт библиографического указателя» та «Отзыв о сочинении А. Н. Малинки «Сборник материалов по малорусскому фольклору», якими письменник підтвердив високий професіоналізм вченого-фольклориста. Ці роботи, як і статті на фольклористичну тематику, виходять з друку через понад століття після їх першодруку. Цінними є також праці, що подаються нами з рукописів.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів і широкого загалу читачів.

УДК 821.161.2-9Грінченко

 Кн01 Obl Grinchenko5

Грінченко Борис

Зібрання творів. Фольклористична спадщина. Кн. 2 / Б. Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд. О. В. Бурко, А. І. Мовчун, В. В. Яременко ; ­голова ред. ради, кер. проекту В. О. Огнев’юк ; вступ. слово В. О. Огнев’юка ; передм., комент., прим. А. І. Мовчун. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2018. — ???? с.

ISBN 978-617-658-014-0

ISBN 78-617-658-050-5 (Кн. 2)

До другої книги «Фольклористична спадщина» включено збірки словесної народної творчості, видані Б. Грінченком (народні думи і пісні), та наративні народні твори (казки, оповідання, народні анекдоти) в обробці Б. Грінченка. Цінними є оригінальні твори автора, написані на народні сюжети, та зібрані ним пам’ятки словесної творчості, що публікуються нами вперше з автографів Б. Грінченка.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів і широкого загалу читачів.

УДК 821.161.2-9Грінченко

Зошити

 zoshyt_01.jpg

УДК 373.3(076)

В41

Вишнівська Н. В.

В41 Я — школяр. Я — школярка : зошит-посібник № 1 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Н. В. Вишнівська. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 64 с. (Проект «Початкова школа: освіта для життя»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-028-7

УДК 373.3(076))

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017

ISBN 978-617-658-028-7 © Вишнівська Н. В., 2017

© Дунаєва В. А., Канарська Т. М., ілюстрації, 2017

 zoshyt_02.jpg

УДК 373.3(076)

К73

Котенко О. В.

К73 Шкільний портфель : зошит-посібник № 2 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Котенко. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 48 с. (Проект «Початкова школа: освіта для життя»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-029-4

УДК 373.3(076)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017

ISBN 978-617-658-029-4 © Котенко О. В., 2017

 zoshyt_03.jpg

УДК 373.3.016:3(075.2)

Г29

Гейхман З. Л.

Г29 Життя книжки : зошит-посібник № 3 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / З. Л. Гейхман. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 88 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-030-0

УДК 373.3.016:3(075.2)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017

ISBN 978-617-658-030-0 © Гейхман З. Л., 2017

 zoshyt_04.jpg

УДК 373.3:3

Б43

Бєлєнька Г. В.

Б43 Дорога до школи : зошит-посібник № 4 для 1 кл. загально­освіт. навч. закл. / Г. В. Бєлєнька. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 72 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-031-7

 

УДК 373.3:3

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017

ISBN 978-617-658-031-7 © Бєлєнька Г. В., 2017

 zoshyt_05.jpg

УДК 373.3:3(075)

П84

Прошкуратова Т. С., Пархоменко А. В.

П84 Шкільне подвір’я : зошит-посібник № 5 для 1 кл. загально­освіт. навч. закл. / Т. С. Прошкуратова,
А. В. Пархоменко. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 80 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-032-4

УДК 373.3:3(075)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017

ISBN 978-617-658-032-4 © Прошкуратова Т. С., Пархоменко А. В., 2017

 zoshyt_06.jpg

УДК 373.3/.5

Л59

Ліннік О. О.

Л59 Школа — наш дім : зошит-посібник № 6 для 1 кл. загально­освіт. навч. закл. / О. О. Ліннік. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 64 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-037-9

УДК 373.3/.5

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017

ISBN 978-617-658-037-9 © Ліннік О. О., 2017

 zoshyt_07.jpg

УДК 373.3/.5

І 24

Івашньова С. В.

І 24 Закони шкільної країни : зошит-посібник № 7 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Івашньова. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 72 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-039-3

УДК 373.3:3(07)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018

ISBN 978-617-658-039-3 © Івашньова С. В., 2018

 zoshyt_08.jpg

УДК 373.3:177(07)

Б81

Бондаренко Г. Л.

Б81 Школа чемних : зошит-посібник № 8 для 1 кл. загально­освіт. навч. закл. / Г. Л. Бондаренко. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 88 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-040-9

УДК 373.3:177(07)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018

ISBN 978-617-658-040-9 © Бондаренко Г. Л., 2018

 zoshyt_09.jpg

УДК 373.3:613(07)

В55

Вишнівська Н. В.

В55 Зростаємо здоровими : зошит-посібник № 9 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Вишнівська. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 88 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-042-3

УДК 373.3:613(07)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018

ISBN 978-617-658-042-3 © Вишнівська Н. В., 2018

 zoshyt_10.jpg

УДК 373.3:502/504(07)

П84

Прошкуратова Т. С., Пархоменко А. В.

П84 Школа у довкіллі : зошит-посібник № 10 для 1 кл. загально­освіт. навч. закл. / Прошкуратова Т. С., Пархоменко А. В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 88 с. (Проект «Початкова
школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-043-0

УДК 373.3:502/504(07)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018

ISBN 978-617-658-043-0 © Прошкуратова Т. С., Пархоменко А. В., 2018

 zoshyt_11.jpg

УДК 373.3:7:3(078)

К77

Кравчук Л. В.

К77 Красиве і корисне : зошит-посібник № 11 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Кравчук. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 88 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-047-8

373.3:7:3(078)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018

ISBN 978-617-658-047-8 © Кравчук Л. В., 2018

 zoshyt_12.jpg

УДК 373.3"376:45"3(07)

Н59

Нечипоренко К. П.

Н59 Рік у школі : зошит-посібник № 12 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. П. Нечипоренко. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 80 с. (Проект «Початкова школа: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»).

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект)

ISBN 978-617-658-048-5

УДК 373.3 "376:45"3(07)

ISBN 978-617-658-027-0 (Проект) © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018

ISBN 978-617-658-048-5 © Нечипоренко К. П., 2018