Проценко Олена Борисівна

Контактна інформація

426-84-05
o.protsenko@kubg.edu.ua

Проценко Олена Борисівна

Завідувач

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія

Після закінчення Маріупольського гуманітарного інституту ДонНУ за спеціальністю «Новогрецька мова та література, англійська мова» (2003р.) працювала асистентом, старшим викладачем кафедри грецької філології Маріупольського державного університету; навчалася в аспірантурі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; працювала доцентом кафедри грецької філології, а згодом доцентом кафедри освітнього менеджменту та педагогіки, проректором з науково-педагогічної роботи Маріупольського державного університету.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Система післядипломної педагогічної освіти в Греції» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (грудень 2009 р.).

Член Української Академії Акмеології (2013 р.)

Автор понад 70 наукових праць, з них: монографії – 1 одноосібна, 2 колективні; статті у фахових виданнях – 34; статті у іноземних виданнях – 5; методичні рекомендації, навчальні програми – 9, навчальні посібники – 7.

Професійний і науковий інтерес

Професійна підготовка викладача вищої школи на засадах акмеології.