Головна

 • Ви тут:  

Проект Положення розроблений робочою групою, яка створена наказом ректора Університету від 02.11.2017 р. №711. Зауваження та пропозиції просимо до 8 грудня 2017 року надсилати за електронною адресою o.leontieva@kubg.edu.ua.

Ознайомитись із проектом Положення можна за посиланням.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

НМЦ акредитації та ліцензування у своїй діяльності керується:

 • Законом України «Про освіту»
 • Законом України «Про вищу освіту»
 • Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 1124 від 31.10.2011; № 801 від 15.08.2012; № 692 від 18.09.2013; № 507 від 27.05.2014) «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 р. № 325 «Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»
 • Наказом МОН України від 24.12.2003 р. № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів»
 • Наказом МОН України від 27.01.2007 р. № 58 «Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих начальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»
 • Наказом МОН України від 13.07.2007 р. № 604 «Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих начальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»
 • Наказом МОН України від 29 квітня 2010 р. № 365 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису»
 • Наказом МОН України від 09.11.2010 р. № 1067 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих начальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787»
 • Наказом МОНМСУ України від 29.11.2011 р. № 1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. № 847»
 • Наказом МОНМСУ України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу»
 • Наказом МОН України від 25.10.2013 р. № 1474 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОН від 16.06.2014 р. № 716) «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка»
 • Наказом МОН України від 06.03.2015 р. № 249 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення та створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»
 • Наказом МОН України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»
 • Наказом МОН України від 28.08.2015 р. № 897 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2014 року № 716»
 • Наказом МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
 • Наказом МОН України від 12.04.2016 р. № 419 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151»