Події

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін»

25 листопада 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

ІІІ міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти»

18 листопада 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси»

13 - 14 листопада 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права»

29 жовтня 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: (авто-)біографія, наратив, ідентичність»16 жовтня 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Міжнародна наукова конференція «Деміфологізація історії та творення патріотичних міфів: виклики для України та Польщі»

25 вересня 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Онлайн-марафон «Get Ready».

15 вересня 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка