Інформація про відкриту зустріч з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Шановні науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та інші зацікавлені особи!

Освітньо-професійна програма "Право" спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходить первинну акредитацію.

05-07 квітня 2021 року в Університеті працює експертна група, призначена Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

05 квітня 2021 року з 15.10 до 15.50 всі бажаючі можуть долучитися у рамках відкритої зустрічі до спілкування з експертною групою з різних питань започаткування та реалізації ОПП "Право". Долучитися можна за посиланням:

Відкрита зустріч з експертами: ID 2773 Київський університет імені Бориса Грінченка ОП "Право"

Час: 5 квітня 2021. 15:10 Київ

Підключиться до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 947 0690 0092

Код доступу: 2GKwaa