Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 21 березня 2024 року, протокол № 2 (далі – Положення) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників, а саме:

Інститут післядипломної освіти

Кафедра дошкільної та початкової освіти

 • доцент
 • старший викладач

Кафедра природничо-математичної освіти і технологій

 • доцент
 • старший викладач

Кафедра мовно-літературної освіти

 • доцент
 • старший викладач

Кафедра історичної та громадянської освіти

 • доцент
 • старший викладач

Кафедра освітнього лідерства

 • доцент
 • старший викладач

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

 • старший науковий співробітник
 • молодший науковий співробітник

 

Факультет педагогічної освіти

Кафедра дошкільної освіти

 • доцент

Кафедра початкової освіти

 • професор
 • доцент
 • старший викладач

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук

 • професор
 • викладач

 

Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Кафедра психології особистості та соціальних практик

 • завідувач кафедри
 • професор
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра практичної психології

 • завідувач кафедр
 • професор
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

 • завідувач кафедри
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

 

Факультет музичного мистецтва і хореографії

Кафедра музикознавства та музичної освіти

 • завідувач кафедри
 • професор
 • доцент
 • викладач

Кафедра інструментально-виконавської майстерності

 • завідувач кафедри
 • професор
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра академічного та естрадного вокалу

 • старший викладач

Кафедра хореографії

 • професор
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра музично-сценічного мистецтва

 • завідувач кафедри
 • професор
 • доцент
 • викладач

 

Факультет образотворчого мистецтва і дизайну

Кафедра образотворчого мистецтва

 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра дизайну

 • професор
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра декоративного мистецтва і реставрації

 • професор
 • доцент
 • старший викладач

 

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту

 • доцент
 • викладач

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

 • завідувач кафедри
 • доцент

Кафедра спорту та фітнесу

 • доцент
 • старший викладач
 • провідний науковий співробітник

 

Факультет права та міжнародних відносин

Кафедра публічного прав

 • професор
 • доцент
 • старший викладач

Кафедра приватного права

 • доцент
 • старший викладач

Кафедра міжнародних відносин

 • професор
 • доцент
 • викладач

Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції

 • професор
 • доцент

 

Факультет суспільно-гуманітарних наук

Кафедра історії України

 • професор
 • доцент
 • викладач

Кафедра всесвітньої історії

 • завідувач кафедри
 • доцент
 • викладач

Кафедра філософії та релігієзнавства

 • завідувач кафедри
 • професор
 • доцент

Кафедра політології та соціології

 • професор
 • доцент

 

Факультет інформаційних технологій та математики

Кафедра комп`ютерних наук

 • професор
 • доцент
 • викладач

Кафедра математики і фізики

 • професор
 • старший викладач

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка

 • професор
 • доцент
 • викладач

 

Факультет економіки та управління

Кафедра управління

 • завідувач кафедри
 • професор
 • доцент

Кафедра фінансів

 • професор

Кафедра міжнародної економіки

 • доцент
 • викладач 

 

Факультету української філології, культури і мистецтва

Кафедра української мови

 • професор
 • доцент
 • старший викладач

Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства

 • професор
 • головний науковий співробітник
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра світової літератури

 • професор

Кафедра інформаційних комунікацій

 • завідувач кафедри
 • професор
 • старший викладач

 

Факультет романо-германської філології

Кафедра англійської мови та комунікації

 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра лінгвістики та перекладу

 • професор
 • доцент
 • викладач

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

 • завідувач кафедри
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра германської філології

 • професор
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

 

Факультет східних мов

Кафедра японської мови і перекладу

 • викладач

Кафедра китайської мови і перекладу

 • професор
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра східної культури і літератури

 • професор

 

Факультет журналістики

Кафедра журналістики та нових медіа

 • професор
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра медіапродюсування та видавничої справи

 • завідувач кафедри
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра міжнародної журналістики

 • професор
 • доцент
 • старший викладач
 • викладач

Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

 • доцент
 • старший викладач

 

Бібліотека

 • молодший науковий співробітник

 

Науково-дослідна лабораторія цифровізації освіти

 • заступник завідувача
 • заступник завідувача з питань змісту та досліджень
 • молодший науковий співробітник центру технологій дистанційного навчання

 

Аналітичний центр «ОсвітАналітика»

 • молодший науковий співробітник

 

Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства

 • завідувач центру
 • провідний науковий співробітник
 • молодший науковий співробітник

 

На посади завідувачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою.

На посади завідувача навчально-наукового центру, заступників завідувача науково-дослідної лабораторії можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою.

На посади професорів, головних наукових співробітників, провідних наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора (почесне звання «народний») відповідно до профілю кафедри (лабораторії, центру), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою.

На посади доцентів кафедр, старших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та/або вчене звання доцента (почесне звання «заслужений») відповідно до профілю кафедри (лабораторії, центру), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 3 років, вільно володіють українською мовою.

На посади старших викладачів кафедр, наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років або науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) відповідно до профілю кафедри (лабораторії, центру), вільно володіють українською мовою.

На посади викладачів, молодших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, вільно володіють українською мовою.

Під час конкурсного обрання на посади науково-педагогічних працівників, крім зазначених вище вимог, буде враховано знання претендентом англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов і мов меншин) та досягнення претендента у професійній діяльності за останні п’ять років, перелік яких передбачений Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

 

Термін подання документів до 30 квітня 2024 року (до 16.00).

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою;
 • копію паспорта;
 • копії документів про вищу освіту, завірені в установленому порядку;
 • копії документів про науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, (за наявності), завірені в установленому порядку;
 • копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою претендентом, а саме: документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

 

Претенденти на посади завідувачів кафедр, завідувачів науково-дослідних лабораторій, навчально-наукового центру, крім зазначених вище документів, подають перспективну програму діяльності на п’ять років.

Співробітники Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, перспективну програму діяльності на п’ять років (у разі обрання на керівні посади), а також інші документи, які визначені Положенням та відсутні в особовій справі працівника.

 

Документи надсилати на адресу: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к.103, м. Київ, 04053.

Додаткова інформація про умови проведення конкурсу за телефоном (044)272-19-32 або email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..