Переможці ІІ (заключного) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

2018/2019 навчальний рік

ІІ МІСЦЕ

1. Артеменко Ірина Володимирівна, студентка 3 курсу Інституту мистецтв (група ММб-1-16-4.0д) – зі спеціальності «Музичне мистецтво».

Науковий керівник – Касьянов Валентин Васильович, старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв.

Дата і місце проведення: 17-19 квітня 2019 року, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м.Кропивницький).

2. Ковальська Тетяна Андріївна, студентка 1 курсу Факультету права та міжнародних відносин (група РСб-1-18-4.0д) – з навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

Науковий керівник – Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови Інституту філології, доктор філологічних наук, професор.

Дата і місце проведення: 18-19 квітня 2019 року, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

ІІІ МІСЦЕ

1. Осадча Юлія Сергіївна, студентка 5 курсу Педагогічного інституту (група ДОм-1-18-1.4д) – зі спеціальності «Дошкільна освіта».

Науковий керівник – Бєлєнька Ганна Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор.

Дата і місце проведення: 23-24 травня 2019 року, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (м. Харків).


2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І МІСЦЕ

 • Литвин Анастасія, студентка четвертого курсу Інституту журналістики – зі спеціальності «Видавнича справа та редагування».

Науковий керівник – Вернигора Ніна Миколаївна, доцент кафедри видавничої справи Інституту журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Дата і місце проведення: 20-22 березня, Українська академія друкарства (м. Львів).

 

ІІ МІСЦЕ

 • Чередніченко Анастасія, студентка другого курсу Інституту журналістики –зі спеціальності «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Науковий керівник – Русаченко Наталія Павлівна, доцент кафедри української мови Інституту філології, кандидат філологічних наук, доцент.

Дата і місце проведення : 18-20 квітня, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

 • Литвин Альона, студентка третього курсу Педагогічного інституту – зі спеціальності «Початкова освіта».

Науковий керівник – Сухопара Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук.

Дата і місце проведення : 19-20 квітня, Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка ( м. Кам’янець - Подільський ).

 • Мартинюк Катерина, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту – зі спеціальності «Дошкільна освіта».

Науковий керівникГаращенко Лариса Василівна, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук.

Дата і місце проведення : 17-18 травня, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (м. Харків).

 • Багдасар Георгій, студент п’ятого курсу Інституту мистецтв – зі спеціальності «Музичне мистецтво».

Науковий керівникЧерказова Євгенія Іванівна, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв, народна артистка України.

Дата і місце проведення : 16-19 квітня, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький).

 

ІІІ МІСЦЕ

 • Гацько Валентина, студентка шостого курсу Факультету інформаційних технологій та управління зі спеціальності «Професійна освіта».

Наукові керівники – Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін, доктор педагогічних наук професор; Астаф’єва Марія Миколаївна, доцент кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук, доцент Факультету інформаційних технологій та управління.

Дата і місце проведення: 10-12 квітня, Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків).

 • Дерід Костянтин, студент другого курсу Історико-філософського факультету – зі спеціальності «Філософія. Релігієзнавство».

Дата і місце проведення: 17-18 квітня, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ).


2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І МІСЦЕ

 • Прусова Леся, студентка третього курсу Інституту мистецтв – зі спеціальності «Хореографія».

Науковий керівник – Медвідь Тетяна Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хореографії Інституту мистецтв.

Дата і місце проведення: 03-06 квітня, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса).

 

ІІ МІСЦЕ

 • Демиденко Оксана, студентка третього курсу Педагогічного інституту – зі спеціальності «Початкова освіта».

Наукові керівники – Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та Дубовик Світлана Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.

Дата і місце проведення: 05-06 квітня, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам'янець-Подільський).

 • Дутчак Ілона, студентка четвертого курсу Інституту журналістики – зі спеціальності «Видавнича справа та редагування».

Науковий керівник – Масімова Лариса Гагіківна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики.

Дата і місце проведення: 29-30 березня, Українська академія друкарства (м. Львів).

 • Рогозна Юлія, студентка п’ятого курсу Інституту людини – зі спеціальності «Соціальна робота».

Науковий керівник – Журавель Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини.

Дата і місце проведення: 05-07 квітня, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ).

 • Бачинська Валентина, студентка шостого курсу Педагогічного інституту – зі спеціальності «Дошкільна освіта».

Науковий керівникСавченко Юрій Юрійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту.

Дата і місце проведення: 17-19 травня, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (м. Харків).

 

ІІІ МІСЦЕ

 • Шевченко Віталія, студентка третього курсу Інституту людини з дисципліни «Психологія».

Науковий керівник – Ткачишина Оксана Романівна, кандидат ​психологічних наук, ​старший викладача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини.

Дата і місце проведення: 20-22 квітня, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса).


2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І МІСЦЕ

 • Лимар Тетяна, студентка Інституту людини, групи ППм-1-14-2.0д спеціальності «Практична психологія» – зі спеціальності “Теоретична і прикладна психологія” (місце і дата проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 13-15.04.2016 р.,).

Науковий керівник – кандидат психологічних наук Циганчук Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичної психології Інституту людини.

 

 • Ященко Ганна, студентка Педагогічного інституту, групи ДОм-1-14.2.0д спеціальності «Дошкільна освіта» – зі спеціальності “Дошкільна освіта” (місце і дата проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, 20-22.04.2016 р.).

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Куземко Леся Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту.

 

ІІ МІСЦЕ

 • Малієнко Олександра, студентка Інституту людини, групи КОб-1-12-4.0д напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія) – зі спеціальності “Корекційна освіта (логопедія)” (місце і дата проведення: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,13-16.04.2016 р.)

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Матвійчук Олена Валеріївна, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини.

 

 • Пашинцева Дарія, студентка Інституту людини, групи СПб-1-12-4.0д напряму підготовки «Соціальна педагогіка» – зі спеціальності “Соціальна педагогіка” (місце і дата проведення: ДВНЗ «Запорізький національний університет», 10-15.04.2016 р.)

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Журавель Тетяна Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини

 

 • Полегенька Юлія, студентка Інституту суспільства, групи Мб-1-12-4.0д напряму підготовки «Менеджмент»зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (місце і дата проведення: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 07-08. 04.2016 р.)

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Акіліна Олена Володимирівна, доцент кафедри управління Інституту суспільства.

 

ІІІ МІСЦЕ

 • Міняйло Артем, студент Інституту суспільства, групи ФІЛОСб-1-14-4.0д, напряму підготовки «Філософія» – зі спеціальності “Філософія. Релігієзнавство” (місце і дата проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 13-14.04. 2016р.)

Науковий керівник – доцент кафедри філософії Інституту суспільства Брижнік Віталій Миколайович, кандидат філософських наук.

 

 

 

2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І МІСЦЕ

 • Файдюк Олена, студентка четвертого курсу Інституту людини зі спеціальності «Соціальна педагогіка». Науковий керівник – Снітко Марина Аркадіївна , викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук.

ІІІ МІСЦЕ

 • Присяжна Євгенія, студентка третього курсу Гуманітарного інституту зі спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю». Науковий керівник – Горбенко Галина Василівна, завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю кандидат педагогічних наук, доцент.

 

2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ІІ МІСЦЕ

 • Васюков Євгеній, студент четвертого курсу Інституту мистецтв зі спеціальності “Музичне мистецтво”.

Науковий керівник − Макарова Ємма Вікторівна, старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв.

 

ІІІ МІСЦЕ

 • Вітенчук Максим, студент четвертого курсу Інституту мистецтв зі спеціальності "Дизайн",
 • Трофименко Денис, студент третього курсу Інституту мистецтв зі спеціальності "Дизайн", нагороджений Дипломом "За монументальність створеного образу"

Науковий керівник − Васильківська Олена Іванівна, доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв.

 

2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Шергіна Анастасія, студентка четвертого курсу Інституту мистецтв зі спеціальності “Музичне мистецтво”.

Науковий керівник – Шаповалова Рімма Геннадіївна, заслужена артистка України, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв.

 

 

2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Заїка Світлана, студентка четвертого курсу Гуманітарного інституту з навчальної дисципліни “Педагогіка”.

Науковий керівник – Фруктова Яна Станіславівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту.

 • Кравчук Катерина, студентка четвертого курсу Педагогічного інституту зі спеціальності “Дошкільне виховання”.

Науковий керівник –Бєлєнька Ганна Володимирівна, доцент, доктор педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту.

2010/2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ІІ МІСЦЕ

 

 • Яценко Інна, студентка третього курсу Гуманітарного інституту з навчальної дисципліни “Педагогіка”.

Науковий керівник – Бобрицька Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту.

 

ІІІ МІСЦЕ

 

 • Василенко Аліна, студентка третього курсу Гуманітарного інституту з навчальної дисципліни “Педагогіка”.

Науковий керівник – Терентьєва Наталі Олександрівна, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту.