Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Державне управління»

du 01

du 02