Засідання спеціалізованої вченої ради Д26.133.05

Поділитися

Дата: 07 червня 2019 року  
Контактна особа: Секретар спеціалізованої вченої ради Д26.133.05, Дружененко Раїса Сергіївна, т. 426-46-60
Місце проведення: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, ауд. 207

 

о 10.00. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Бабенко Вікторії Василівни з теми «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення стилістики».

 

о 12.15. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Кулик Олени Дмитрівни з теми «Мовленнєвий розвиток учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти у процесі навчання словотвірної системи української мови».

 
Створено: 03/05/2019 17:41