Подання наукових статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», № 4 2019 р.

Поділитися

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання наукових статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», № 4 2019 р.

Кінцевий термін прийому рукописів до номеру — 10 листопада 2019 р.

Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015).

Науковий журнал індексується: Index Copernicus; Google Scholar; EBSCO.

DOI:10.28925/1609-8595.

ПРІОРИТЕТ НАДАЄТЬСЯ СТАТТЯМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

 
Створено: 17/10/2019 17:03