Подання статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

Кінцевий термін прийому: 01 жовтня 2021 року

 

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика».

Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії в галузях: 011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 164328 від 28.12.2019).

Науковий журнал індексується: DOAJ; ERIH PLUS; Ulrichsweb; EBSCO; Index Copernicus; BASE; ResearchBib; DRJI; Google Scholar; WorldCat; MIAR; EuroPub; Eurasian Scientific Journal Index; InfoBase Index; Open Ukrainian Citation Index; Бібліометрика української науки.

DOI: 10.28925/1609-8595.

Сайт журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

 

Подання статей до наукового фахового журналу «The Modern Higher Education Review»

 
Створено: 10/09/2021 17:10