Подання статей до наукового фахового журналу «Освітологія»

Поділитися

Кінцевий термін прийому: 01 жовтня 2021 року

 

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання статей до наукового фахового журналу «Освітологія».

Журнал «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії в галузях: 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019); 033 Філософія (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).

Журнал входить до реферативних і наукометричних баз: DOAJ, Ulrichsweb, ERIH PLUS, Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Eurasian Scientific Journal Index, WorldCat, Polska Bibliografia Naukowa тощо.

Вимоги до оформлення статей містяться за посиланням

 

Подання статей до наукового фахового журналу «Освітологія»»

 
Створено: 10/09/2021 17:13