Подання статей до наукового фахового журналу «The Modern Higher Education Review»

Кінцевий термін прийому: 01 листопада 2021 року

 

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання статей до наукового фахового журналу «The Modern Higher Education Review».

Журнал «The Modern Higher Education Review» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії в галузях: 011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020, № 886).

DOI: 10.28925/2518-7635

Сайт журналу «The Modern Higher Education Review»

 

Подання статей до наукового фахового журналу «The Modern Higher Education Review»

 
Створено: 10/09/2021 16:36