Подання наукових статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», № 1, 2020 р.

Поділитися

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання наукових статей до наукового фахового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», № 1, 2020 р.

Кінцевий термін прийому рукописів до номеру — 15 лютого 2020 р.

Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 164328 від 28.12.2019). Науковий журнал індексується: Index Copernicus; Google Scholar; EBSCO.

DOI:10.28925/1609-8595.

ПРІОРИТЕТ НАДАЄТЬСЯ СТАТТЯМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

 
Створено: 13/01/2020 19:06