Подання статей до наукового фахового журналу «Освітологія»

Кінцевий термін прийому рукописів до номеру — 01 вересня 2024 р.

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів

до подання статей до електронного наукового фахового журналу «Освітологія»

Електронний журнал «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії в галузях: 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019); 033 Філософія (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).

Журнал входить до реферативних і наукометричних баз: DOAJ, Ulrichsweb, ERIH PLUS, Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Eurasian Scientific Journal Index, WorldCat, Polska Bibliografia Naukowa тощо.

Вимоги до оформлення статей містяться за посиланням.

 
Створено: 05/02/2024 10:56